Již po staletí si lidé přejí znát svou budoucnost. Každý z nás se občas ve svém životě dostane na křižovatku, kdy neví, zda se má vydat doprava či doleva. Pak většinou vyhledávají zkušeno věštce. Věštec nám pomůže nahlédnout do našich osudů, upozorní nás na závažné okamžiky života, doporučí, co v dané situaci udělat nebo naopak čemu se vyvarovat, zkrátka tohle je to pravé věštění budoucnosti. Věštkyně znají různé způsoby jak nahlédnout do nitra každého z nás a dokáží věštit budoucnost velice přesně. Některé používají křišťálové koule, kyvadla, někdo věští z kávové usedliny, oříšku, z ruky i z očí, z lidské aury nebo podle data narození. Způsobů věštění je velmi mnoho, nesmíme opomenout jasnozřivost a jasnovidectví. O pár si povíme.

 Nejznámější věštírnou všech dob je delfská věštírna. Byla součástí posvátného okrsku Apollónova nad městem Delfy ve Fokitě. Byla to nejslavnější věštírna a posvátné místo starého Řecka, nad vchodem byl prý nápis „ Gnothi seauton“ ( poznej sám seba ) a „ Méden agán „ ( ničehož příliš ). Věštbu prováděly kněžky Apollónova chrámu – Pýthie. Žádný státník se neodvážil konat závažná rozhodnutí bez rady z Delf.

Snad nejznámějším jasnovidcem pozdější doby byl Nostradamus. Narodil se začátkem 16. stolení na jihu Francie.