FEHU 

 

 URUZ

THURIS

 ANZUS

RAIDHO

KENAZ

 GEBO

 WUNJO

 HAGALAZ

 NAUDHIZ

 ISA

 JERA

 EIHWAZ

PERTHO

ALGIZ

SOWULO

TIWAZ

BERKANA

EHWAZ

MANNAZ

LAGUZ

INGWAZ

DAGAZ

OTHALA

 ( v tabulce význam jednotlivých run-stačí kliknout na danou runu )

Runy pochází ze starogermánského písma. Slovo runa znamená "tajemství" nebo "záhada". Každá runa v sobě skrývá určitou informaci, pomocí které můžeme komunikovat s neviditelnými silami.

Při runové magii se runy používají k runovému věštění, léčení, ke cvičení runových formulí a ke zhotovování samotných run. Rytí run je dodnes chápáno jako magický akt. Runy jsou považovány za jakýsi kanál k nadsmyslovým úrovním, k nebeským sférám, k bohu, ke kosmickému vědění.

 

Existuje mnoho způsobů jak vykládat nebo házet runy. My si zde uvedeme jen tři. Použijeme i výklad na obrácené runy. K výkladu můžete použít jak samotné runy (dřevěné, kamenné, z kostí, z keramiky…) nebo runové karty. Opět to záleží na vás, co je vám bližší a s čím se vám lépe pracuje.

 

Pokud se vám s runami nebo kartami dobře pracuje při světle svíce nebo za doprovodu hudby, tak si vše co potřebujete k výkladu, dopřejte. Nesmí vás nic rušit a měli byste být v pohodě a uvolnění. Než začnete, zvolte si jaký styl (výklad) budete dělat. Pak runy protřepejte v pytlíku. Pokud pracujete s runovými kartami, tak je pořádně zamíchejte a levou rukou rozprostřete. Dobře si promyslete, na co se chcete run zeptat a pak jednotlivé runy nebo karty vytahujte. Vytahujte je levou rukou (levá ruka  přijímá energii , pravá je vysílající, dávající. 

 

Výklad s jednou runou

Držte váček s runami, nebo sadu karet a soustřeďte se na problém či záležitost na kterou se chcete run zeptat.

Příklad:

"Přeji si, aby runy komentovaly den, který mě čeká."

"Přeji si, aby runy vypověděly o ... (nějakém plánu do budoucna)."

"Přeji si, aby runy komentovaly ... (nějakou záležitost nebo problém)."

nebo se můžete zeptat jiným způsobem.

Výklad na tři runy

Tento výklad patří mezi ty základní a jednoduché. Je vhodný pro začátečníky nebo pro rychlou odpověď na kteroukoli otázku např. z oblasti lásky, povolání, zdraví atd.

Sledujte vždy pořádně pozici run (runových karet). 1 runa je runa minulosti, která sděluje, odkud jdeme nebo vycházíme. 2-runa přítomnosti sděluje, jaký je průběh události a 3-runa budoucnosti nám určí, jak vše dopadne.

 

Výklad na jeden rok

Nejdříve vyložte runy a obraťte je lícem nahoru. Dodržujte postup při obrácení run. Každá runa by měla být vykládána společně s runou, s níž sousedí, dále s runou, která leží naproti ní, a konečně s runou uprostřed.

Nezapomínejte na význam obrácené runy (tedy vzhůru nohama), pokud se taková ve výkladu objeví.

 

1. runa - vlastní já, osobnost

2. runa - peníze, majetek

3. runa - rodina

4. runa - domov

5. runa - tvořivost, schopnost vyjádřit se

6. runa - vnější svět, fyzické zdraví

7. runa - láska, manželství

8. runa - dědictví, smrt

9. runa - vzdělání, cestování

10. runa - kariéra, společenské postavení

11. runa - přátelství, radost

12. runa - vnitřní život, co je třeba pochopit

13. runa - tazatel