VAŠE SVATEBNÍ DATUM ODHALÍ VAŠÍ BUDOUCNOST

Všechno, o čem lidé rozhodují v souvislosti se svým manželstvím, je důležité. Jedno z nejdůležitějších rozhodnutí může být i volba samotného svatebního data. Budoucnost vašeho manželství je schopna odhalit numerologie. Je jedno, jestli už máte svatbu dávno za sebou, nebo se na ni teprve chystáte, numerologie vám může dát nový smysl vnímání svého manželství, jiné pojetí, můžete se na svůj život dívat ze zcela nového úhlu pohledu. Mnozí věří, že čísla v sobě skrývají tajnou energii, moc a osudnou náhodnost. Možná v to věříte také, ale nejste si toho vědomi. Čísla si velmi oblíbili i staří řečtí filosofové a celá jedna část Bible (ve Starém zákonu) je věnována číslům. Je zcela zřejmé, že čísla jsou pro lidský život velmi důležitá. Většině lidí na světě nejsou lhostejná „šťastná a nešťastná čísla“.

Jak zjistíte vaše číslo?

S datem musíte provést lehkou matematickou operaci: sečtěte jednoduše měsíc, den a rok vašeho svatebního termínu tak, aby vám vyšlo jedno jediné číslo, např. u svatby dne 27. listopadu 2010 sečtete: 27+11+2010=2048 a poté sečtete: 2+0+4+8=14 a poslední operace:1+4=5. Čísla lze také každé sečíst i jednotlivě už od začátku: 2+7+1+1+2+0+1+0=5 a vyjde vám to samé. Číslem, které řídí vaši budoucnost, je tedy číslo 5.

Jak uvidíte, numerologie, jakožto nauka o číslech, může popsat kvalitu a budoucnost každého manželství. Mnoho lidí si myslí, že numerologie je pouze pár čísel, které ukáží jen životní číslo jedince, pár čísel dne, roku a to je vše. Ale dobrý numerolog Vám dokáže odkrýt dost dobře Váš celý život, karmu, roky rozpracovat dopodrobna, rozebrat celé Vaše jméno, ukáže Vám vlohy a předpoklady nejen Vašeho narozeného dítěte.

Jistě už také víte, proč lidé mají v oblibě svatební termíny, která v sobě mají více stejných čísel. Není to jen kvůli hezkému vzhledu a jednoduchému zapamatování, je to i zčásti kvůli numerologickému významu. Například datum 11.11.2010 prý bylo úplně nevhodné pro svatby. Kdo měl svatbu v tento den, nebude prý v manželství šťastný, protože mu přinese hlavně spory a hádky. Číslo 11 je podle numerologů jedno z nejnáročnějších dat. Těšili jste se na 11.1.2011 nebo 11.11.2011? Zajímavá data si můžete u numerologů ověřit, nebo si nechat doporučit datum, které se k vám nejvíce hodí. Přitažlivá jsou například také data 12.1.2011, 21.1.2011... Ale opět nejsou nejvhodnější.  Pro svatby je ale nejvhodnější datum, které má po sečtení konečnou 2,6 a 9. Jenže každá osobnost si potřebuje pro sňatek vypočítat svůj osobní den. Každý jsme se narodili v jiný den, tedy i musíme mít každý v určitý den /i při sebelíbivějším datu/ jiné numerologické číslo osobního dne. A to Vám může vypracovat právě numerolog.

Jakou mají čísla moc ve svatebním datu?

Číslo 1

Tomuto číslu vládne Slunce. Slunce rozhoduje o tom, že jsou v tomto manželství nejdůležitější optimizmus a vzájemná důvěra manželů. Pokud je vaše číslo jednička, potom velice toužíte po tom, aby vaše manželství opravdu bylo šťastné. Negativní stránkou tohoto manželství může být velká dominance jednoho z partnerů, nejčastěji muže.Je to den vhodný pro začátek, ale také jednička symbolizuje individualitu, nezávislost, sobeckost, prosazování autority, což s požehnaným svazkem nemusí být úplně v souladu. Číslo 1 je nejvíce vhodné pro profesi, materiální život.

Číslo 2

Takovémuto manželství vládne Měsíc. Tato svatba je buď velmi početná, se spoustou hostů, anebo je velmi skromná, s jen málo zvanými.  V tomto manželství je pak dále důležitá emotivní zralost partnerů, touha po rodině, dětech a domově. V manželstvích s tímto číslem jsou velmi často i děti z předešlých manželství.
Číslo 2 je citové, vztahové. Symbolizuje intuici, cit, citlivost, partnerský život, ochotu ke spolupráci, diplomacii, pochopení druhého. To je pro vztah důležité.Číslo 2 znamená harmonii,vyrovnanost a rovnováhu. Také družnost, sdružování, spolupráci, klid, laskavost, ale též rozmnožení a přírůstek. Den s číslem 2 je vhodný pro vztahový život, sňatek, k setkání s někým, k uspořádání vztahů a sporů. Den je vhodný ke spolupráci či vztahy ve skupině nebo společnosti.Číslo 2 je číslem stálého doufání v příchod úspěchů, přání pohodového soužití.Může to být dobrý začátek do společného života, pro sňatek.Den bohatý na rodinné a citové vztahy / harmonické, ale někdy naopak/.

Číslo 3

Tomuto manželství vládne Jupiter. Důraz je v něm kladen na materiální hodnoty. Partneři se snaží dosáhnout dobrého společenského statusu. Svatba bývá většinou drahá a grandiózního rázu. Manželství je to plodné, většinou s více dětmi, ale někdy i tak trochu monotónní.
Číslo 3 dodává optimismus, je základ dalšího vývoje, pokroku, růstu. Slibuje dosažení úspěchu ve všech oblastech získání uznání a popularity. Více se týká profese, studia. Ale i pro citové záležitosti není špatná. Představuje radostné události v citových záležitostech např. zásnuby nebo přivedení potomka na svět.Jinak je vhodný pro kontakty, uvolnění, zábavu. I sňatek v tomto datu ale není špatný.

Číslo 4

Tomuto číslu i manželství vládne planeta Uran. Čtyřka má v manželství symbol váhání – hodně přemýšlení nad tím, zda si partnera vzít a strach z velké zodpovědnosti, která po sňatku přichází. Smyslem tohoto čísla je „věrnost navždy.“ Manželé mají možnost dělat mnohé věci pospolu – jako třeba společný byznys a mají možnost si to opravdu užít. Pro takovéto manželství je nejdůležitější opatrně naplánovat úplně všechny věci - i drobnosti. Potřeba za jistotou se často stává nejčastější motivací a cílem takového manželství. Jsou pro něj specielně důležité tradice, děti a opatrné plánování budoucnosti.
Čtyřka ohlašuje namáhavé období bojů a zkoušek, kdy úspěchu může být dosaženo pouze za cenu usilovného snažení a tvrdé práce. Představuje potíže a překážky, které se staví do cesty při sledování vytčeného cíle. Může přinést i prudkou změnu životních poměrů, otřesení ztrátu dosažené stability, rozčarování a zklamání. Číslo 4 se vztahuje k materiálním a všedním stránkám života, podporuje pracovitost, budování. Pro citový vztah však není vhodná. V Číně je číslo 4 považováno z nešťastné.

Číslo 5

Toto číslo řídí Merkur. Důraz takového manželství je kladen na kvalitu komunikace mezi partnery. Číhá tu ovšem nebezpečí otrávenosti, monotónnosti, rutiny, neklidu a nevěry jednoho nebo obou partnerů. Takové lidi čeká časté stěhování, spousta krátkých i dlouhých cest a změn zaměstnání. Toto číslo mají většinou manželství mladých párů. Je pro ně proto velmi důležitá vytrvalost. V citovém životě je to den vhodný pro zábavu, relaxaci. Citové závazky však nemusí být trvalé.

Číslo 6

Směr tohoto manželství určuje planeta Venuše. Venuše je také podle mytologie i astrologie ochránkyní lásky a manželství. Proto jsou pro takové manželství charakteristické této vlastnosti: láska, něha, pozornost a harmonie. Je tu vždycky přítomné jakési imaginární nebezpečí, ale Venuše poskytuje partnerům vždy velkou dávku důvěry a také usmíření, a to ve všech situacích. Partneři by měli pečovat o opravdovou lásku.Číslo 6 značí harmonii, splněné tužby, klid, spokojenost, vyrovnanost, smíření, krásu, lásku.Také manželství, mateřství, rodinný život, domácí stabilitu. Vlastnostmi čísla 6 jsou pevnost a spolehlivost. Představuje dokonalost, touhu po míru, pracovitost.Od nejstarších dob je dobrým a osvědčeným číslem.Je také číslem intuice, šestého smyslu. Grafickou podobou je šestiúhelník – hexagram. Den navozuje harmonii. Den vhodný pro mezilidské vztahy.

Číslo 7

Tomuto manželství vládne Neptun, on je v tomto manželství příčinou mnoha změn na poslední chvíli. Manželství neustále ovlivňují neplánované situace, zarážející překvapení a také i jeho samotná záchrana na poslední chvíli. Partneři tu mají často odlišný stupeň vzdělání, rozličný původ a víru. Je pro ně proto důležitá důvěra, tolerance a svoboda, aby takové manželství mohlo přežít. Číslo 7 ohlašuje období vnitřních a vnějších konfliktů a zápasů, překonávání potíží a překážek. Slibuje vítězství po těžkých bojích.Člověk se může oddávat iluzím a stavění vzdušných zámků. Na negativní úrovní může číslo 7 vyvolávat problémy v citové oblasti a pocity osamělosti. Je to den vhodný především k intelektuální činnosti, ke studiu, přemýšlení, umělecké tvorbě, k touze po poznání. Tento den je vhodný k odpočinku, vyhledávání samoty, přemýšlení.

Číslo 8

Pod tímto číslem je planeta Saturn. Manželství s tímto číslem má hodně energie obou partnerů, kteří touží po tom, aby si ve všem rozuměli. Toto manželství je výsledkem lásky „na první pohled“ a partneři jsou jako stvořeni jeden pro druhého. Z hlediska sexuálního si také dobře rozumějí a sex je pro ně velmi důležitý.
Číslo 8 probouzí zájem o materiální svět, rozmnožení majetku, bohatství, blahobyt.Probouzí zájem o finančním zisku, majetku, moci a slávě. Dává vůdcovské sklony. K negativním rysům patří strohost, bezohlednost, prudkost a vznětlivost. Jako dvojznačné číslo může přinést příznivé i nepříznivé změny.Nabádá proto k opatrnosti a varuje před chybami a omyly. Den je vhodný pro materiální a finanční oblast, ale ne už pro sňatek.

Číslo 9

Takovéto manželství je většinou pro mnohé tajemstvím a působí mysticky na okolí. Manželství charakterizuje duchovní porozumění partnerů, o kterém si sami ani nejsou vědomi. Je to osudové manželství. Existují tu překážky, ale oni je úspěšně překonávají a to s pomocí silné lásky. Při uzavření takovéhoto manželství je vždycky někdo proti. Lidskost, láska a nekonečná oddanost nakonec u něj vždy však zvítězí. Číslo 9 znamená duchovno, pomoc druhým, nesobeckost, lásku k druhým, lidskost, analytické schopnosti, vytrvalost, smysl pro odpovědnost.