I-ŤING ( KNIHA PROMĚN )

Historie

Vznik knihy je spojen s počátky čínské dynastie Sia v 18. století př. n. l. Svůj název I-ťing (I znamená změnu, ťing značí kanonickou nebo klasickou knihu) získala kniha až za dynastie Chan, kdy byla zařazena mezi konfuciánské kanonické knihy. K věštění se začala používat během 12. století př. n. l. za dynastie Čou.

Věštění

Krok první – formulujte správně otázku

Nepospíchejte, čím přesnější otázka, tím přesnější bude odpověď. Platí totéž, co pro výklad karet – otázka by měla být doplňovací – nedá se na ni odpovědět ano/ne. Pokud vás zajímá odpověď ano/ne, stačí si hodit jednou mincí.

 Krok druhý – sestavení primárního hexagramu

Zde máte k dispozici několik metod.

 -    Zvolit přímo náhodně jeden z 64 hexagramů (třeba otevřením knihy na libovolném místě).

 -     Použít klasický způsob založený na složité manipulaci s řebříčkovými stébly. Je to časově náročná metoda a nemá oproti házení mincemi žádnou výhodu. Ce1ý proces závisí na postoji vaší mysli. S1ožitý postup za použití stvolů žebříčku, který popisují knihy o I-ťingu, není vůbec nutný. Všem, kteří do určité míry chápou fungování podvědomé mysli, je jasné, že předepsaný rituál podporuje sugesci tím, že silně působí na představivost, a tak aktivuje duchovní procesy podvědomí. Stejných výsledků dosáhnete, jestliže se předtím, než provedete hody mincemi, uvedete do pasivního, citlivě vyladěného a receptivního stavu mysli.

-    Použít I-ťingové karty, kterých je 64 stejně jako hexagramů. Stačí balíček zamíchat, sejmout či rozložit do vějíře a vybrat jednu kartu. Nevýhodou této metody je, že nezískáte proměnlivé čáry a tedy ani doplňkový hexagram. Nyní se můžete podívat, jak takové I-ťingové karty mohou vypadat.

 

-     Házení třemi mincemi, které jsou identické. Jsou vhodné jakékoliv menší mince, které mají odlišnou lícovou a rubovou stranu. Mince zahřejte v dlani. Potom hoďte všemi mincemi šestkrát po sobě. Jednotlivé hody zapisujte vždy směrem zdola nahoru. Hody počítejte následujícím způsobem:

líc = číselná hodnota na minci = jin = sudá = hodnota 2

rub = státní znak na minci = jang = lichá = hodnota 3

 

Hody si zapisujte pomocí čar do sloupce směrem zdola nahoru.

3x líc                  6    jin        --- x ---        proměnlivá jin

2x líc, 1x rub       7    jang     ----------      pevná jang

2x rub, 1x líc       8    jin        ----  ----       pevná jin

3x rub                9    jang      ----o----       proměnlivá jang

 

Proměnlivé čáry se mění na čáry opačného principu. Vznikne tak sekundární (doplňkový)  hexagram.

 

Příklad:

Po šesti hodech třemi mincemi dostanete součty 7 – 8 – 6 – 8 – 7 – 9. Primární hexagram bude vypadat takto:

Po převedení proměnlivých čar na opačné dostanete hexagram sekundární:

 

 

Vyhledejte primární hexagram a seznamte se s jeho významem ( klikněte na hexagram )

 

 1. Tvoření 

  2. Přijetí

 3. Rození

 4. Zrání

 5. Očekávání 

 6. Svár

 7. Vojsko

 8. Spojení

  9. Podrobení 

  10. Vykročení

 11.Prosperita 

  12. Úpadek 

  13.Společen

 14. Vel.držení

  15.Skromnost

  16. Nadšení

 17.Následová

 18.zkaženost

 19. Sblížení

 20.Pozorování 

 21. Skousnutí

  22. Půvab

 23. Odpadání

  24. Návraty

 25. Nevinnost

26. Podrobení

 27. Čelisti 

28. Převaha

  29. Propadáde

  30. Záření

31. Přitažlivost

 32. Trvání

 33. Ústup

 34. Síla vel.

35. Pokrok

36. Soumrak

 37. Rodina

 38. Vzdálení

 39. Překážka

 40. volnění

 41. Ubývání

 42. Přidání

 43.Rozhodnos

 44. Spojení

 45.Shromáž

 46. Stoupání

47. Tíseň

48. Studna

 49. Převrat

 50. Kotel

 51.Bouře

 52. Stání

 53. Plynutí

54. Provdání

 55. Hojnost

 56.Putování

 57.Pronikání

 58. Radost

 59.Odloučení

 60.Omezení

 61.opravdo

62.Převaha 

63.Ukončení

 64.Nedokončen