HOROSKOP - nám slouží k tomu, abychom pochopili sami sebe.Ukazuje nám naše vlastnosti, proč se nám v některých obdobích života nedaří. K čemu máme nadání, jaké povolání bychom správně měli vykonávat, k čemu budeme mít v životě tendence, jaký je náš úkol v tomto životě. 

Nejznámější je Nativní horoskop -  vzniká v okamžiku našeho narození. První jsme viděli při narození světlo. A v tu chvíli jsme dostali do vínku nějakou povahu, talent, úspěch, zdraví a také se nám v nativním horoskopu ukazují naše životní okolnosti. Pak se hodně zpracovává Solární horoskop- ukazuje trend následujícího roku. Počítá se od narozenin k narozeninám. Horoskop vychází z místa současného trvalého pobytu nebo z místa, na kterém se daná osoba po většinu roku bude zdržovat. Ještě jsou další druhý horoskopu např. karmický, partnerství atd.