Vrščika (Štír)

27.03.2011 14:31

Zdůrazňuje a překračuje limit přizpůsobivosti, která se vyvinula v období odpovídajícímu předešlému znamení, a tak udržuje rovnováhu a soulad za každou cenu. Teď jsou však jistá měřítka v nebezpečí zavržení, v boji o život. Proto je to znamení, které je ovládané instinktem života a smrti, vítězící nad smrtí za cenu obětování principů, tradice a pravidel.

Charakteristika: Smrt a znovuzrození, konec a nový začátek, rozchod a osvobození, změny, transformace. Něco ve vás nebo ve vašem životě se chce proměnit nebo změnit, protože to k vám už nepatří. Dejte tomu volný průchod. I když pro vás může být rozloučení také bolestné, nebraňte se mu a zcela se mu poddejte. Bez smrti není nový život. Staré musí zahynout, aby mohlo povstat nové. Naučíte-li se ochotně a beze strachu pouštět, může být vaše osvobození vždy extatické a zrození nového naplněno radostí.

Otázka: Co je vám zatěžko - pustit se anebo uvolnit?
Rada: Dovolte vlastní transformaci. Věci, které se odehrávají ve vašem životě, přispívají k vašemu duchovnímu růstu - přijměte je.
Indický symbol: štír