Méš (Beran)

27.03.2011 14:03

Odpovídá instinktivnímu slepému a absolutnímu popudu k životu a světlu. Symbolizuje advent, nenadálý zjev nebo vyražení ze země, z kvasícího nebo bublajícího života, nenadálý výbuch nebo proměnu. Je znamení nadšení, odvahy a instinktivní síly ženoucí se vpřed a uchvacující budoucnost.
Charakteristika: Mužství, dynamická síla, autorita, pevnost, silná vůle, průkopník, velké vůdčí schopnosti, moudrá síla, dobrodružnost, skutečná velikost člověka. Dovolte si být silní a vědět, co chcete. Neschovávejte se, nýbrž projevte svou sílu bez falešné zdrženlivosti. Prosaďte se, pokud víte, že jste v právu. Rozhodujte se pomocí autority svého vnitřního vědomí. Jednáte-li s druhými jednoznačně, přímočaře a láskyplně, budou vám důvěřovat a něco od vás přijímat. Vymezte si svoje území a dbejte na to, aby je nikdo nepřekročil bez vašeho pozvání.
Vzkaz pro ženu: Buď otevřena setkání se zvláštním mužem.
Vzkaz pro muže: Otevři se vlastnostem svého mužství.
Otázka pro všechny: Co jsou pro vás znamení skutečné síly a pravé autority?
Rada: Buďte sami sebou! Hajte svá práva. Nenechte se omezovat ani ovlivňovat ostatními. Pozor i na vlastní zastaralé způsoby myšlení.
Indický symbol: beran/kozel