MEDITACE

14.10.2011 19:51
  • Každá meditace správně provedená má pozitivní účinek na zklidnění mysli a harmonizaci a dobití těla energií, nevyjímaje krásných vnitřních prožitků duše i těla.
  • Dýchání prohlubuje meditaci, dýcháme plynule s rytmem našeho těla, nic násilně. Při meditaci se musíme cítit příjemně, uvolněně.
  • Meditace je samoočišťovací proces, ve kterém máme možnost vnímat sebe samého a také naše vnitřní pocity našeho těla a vnímat přesun i do jiných vyšších duchovních světů i jiné zářivé planety.
  • V meditaci máme možnost vnímat smysly i vidět různé barvy vnitřním zrakem, jako i tváře.
  • Pozitivním myšlením a prací na sobě, můžeme však hodně zvládnout na naší cestě životem a tak dát i pozitivní příklad i druhým jak začít na sobě pracovat.

 

NÁVOD K MEDITACI

 

Pročtěte si je důkladně, aby vám zůstaly v paměti.

1. K vnitřní meditaci si vybereme klidné, příjemné a nikým nerušené místo. Nejlépe meditaci děláme, když jsme sami doma, aby nás nikdo nerušil. Je to důležité. Vložte kazetu, CD s klidnou meditační hudbou a nastavte ji tiše. Zvolte si takovou hudbu, při které se cítíte dobře, která nás vnitřně uvolňuje, uklidňuje a u které pociťujete, jak vás ladí na příjemný pocit lásky, klidu a míru ve vašem nitru.

2. Meditaci můžeme dělat tak, že si lehneme na postel uvolníme se, anebo si sedneme na pohodlné křeslo tak, aby jsme měli hlavu v záhlaví podepřenou a snažíme se uvolnit postupně celé tělo a všechny svaly.

3. Zavřete oči a dýchejte zvolna a hluboce nosem. Klidně, zvolna vdechujte a vydechujte.

4. Při vdechování si v myšlenkách představte, že klid, mír, harmonie a láska jako dobrodějné, uklidňující energie protékají celým vaším tělem. Tyto energie přijímá vaše soustava krevního oběhu a nechá je obíhat tělem. Můžete si představit, že vaším tělem přetéká pramen světla.

5. Při samotné meditaci se snažte na nic nemyslet, hlavně nemyslete na žádné problémy. Nesoustřeďujte pozornost na negativní pocity a emoce, ani na prožitky, které jste prožili doma a nebo v práci. Pokud se nějaké vynoří, nechte je odplout, jako loďku, která při vás proplouvá. Soustřeďte se na vlastní dýchaní, anebo na pozitivní představy a pocity, které začínají proudit vašim tělem. Když se objeví znovu myšlenky, trpělivě je stále vydechujte, stejně jako všechny starosti, strasti, nemoci, bolesti. Dýchejte zvolna, ale vdechujte vždy klid, mír, soulad a vydechujte vždy to, co vás tíží, utlačuje, bolí. Soustřeďte se na lásku ve vás, nebo k vašim bližním, které máte ze srdce rádi.

6. To čiňte tak dlouho, až vnitřně budete zcela klidní a mírní. Pociťujte vibrace hudby, vydechujte a vdechujte je vaším tělem. Když se cítíte již zcela uvolněni, zůstaňte několik minut v tomto stavu.

7. Při meditaci si můžeme postupně představovat krásné prostředí v přírodě, které jsme někdy navštívili a cítili jsme se tam příjemně, anebo se můžeme dívat na meditační obrázek léčebné přírody, který nás propojí do toho prostředí, kde by jsme rádi strávili meditaci. Můžeme se přenést na toto místo v myšlence. Můžete si cokoliv krásného představovat i milovanou osobu.

8. Postupně jak se vnitřně ztišíme i naší mysl i tělo, dostaneme se do klidné a harmonizační polohy. V této hladině se zaměříme na naše milující srdce ve středu hrudi (4. čakra), ze které si pocitově představíme i vizuálně jak z tohoto místa posíláme, vyzařujeme lásku. Tu můžeme směrovat ke Stvořiteli, ke svým bližním, k planetě Zemi a sami sobě. V myšlence můžeme upřímně poprosit Stvořitele o láskyplné spojení s milujícími přáteli z vyšších duchovních světů – duchovními průvodci, anebo i s naším partnerem, kterého v srdci milujeme.

9. Všechno děláme bez nucení a strachu a bez negativních myšlenek.

10. Vysíláme upřímné a láskyplné pocity lásky všem bytostem jak na  Zemi tak i v Nebi i Stvořiteli. Pomáháme tak všem bytostem v celém vesmíru i nám samým.

11. Meditaci si můžeme udělat nejlépe hned zrána a pak i několikrát denně, tak jako to cítíte. Energeticky se pročišťujeme od nánosů negativních energií a také naše tělo se uzdravuje – jde o tzv. samoléčení. Také můžete v meditaci i léčit vaší láskou a dobrem ve vás naši milovanou planetu Zemi a všechny lidi na ní i celou přírodu, jako zvířátka, stromy, ptáčky, atd...

Pak otevřete oči a ukončete cvičení. Poděkujte Vyššímu Já za projevenou lásku, dobro, duchovní rady a vše krásné, co vám bylo skrze meditaci takto předáno skrze vaši duši i toto tělo co tady máte jako nástroj k léčení, učení i pomoci všem.

Budete-li cvičení opakovat pravidelně, ukázněně, aspoň po několik týdnů, vaše nitro se určitě stane klidnější a souladnější. Učíte se také milovat své Já, své bližní i sami sebe. Z počátku budete zaplavováni myšlenkami, ale toho si moc nevšímejte. Zůstaňte houževnatě při vdechování lásky, dobra, klidu, míru a souladu ve vás a vše ostatní nedobré důsledně vydýchávejte. I když toto cvičení budete cvičit řadu týdnů, pak zážitky budou vždy různé. Postupem času cílevědomá uvolněná energie — nebo city a myšlenky — začnou působit ve vašem těle, duši i duchu.