KAMENY OD R-Z

24.05.2011 12:18

RODONIT

Projektivní kámen, přiřazen planetě Mars a elementu ohně. Přináší citovou rovnováhu, navozuje pocit lásky, uzemňuje energii, odstraňuje následky šoku a paniky, pomáhá v případech závislosti na jiných osobách, sebepoškozování nebo následků zneužívání, hojí citová zranění z minulosti, dodává schopnost odpouštět, vytváří vědomí nezištné lásky sami k sobě, pomáhá odradit od pomsty, budovat důvěru, zůstat v klidu ve stresových situacích, vyvarovat se pochyb, přehmatů a zmatků, vyvažuje tělesnou a duševní energii, svému majiteli pomáhá dosáhnout nejvyššího možného potenciálu. Čistí a aktivuje činnost srdce a srdeční čakry.

RODOCHROSIT

Patří energii projektivní, elementu ohně, planetě Mars. Propůjčuje mimořádnou energii při zvýšené fyzické aktivitě, uklidňuje tělo a emoce, zbavuje stresu, má dynamické a pozitivní sklony. Přináší lásku a soucit, léčí následky sexuálního zneužití, pomáhá srdci smířit se s odmítáním a bolestí. Čistí základní čakru a solar plexus. Vytahuje na povrch pravdu a učí, jak jí porozumět. Zahání depresi, zlepšuje duševní i rozumové schopnosti, učí uvědomění si vlastní ceny a vnáší světlo do našeho života.

RUBÍN

Patří energii projektivní, elementu ohně, planetě Mars.Je to kámen bohatství i ochrany. Vytváří štít proti všem druhům útoků. Představuje sílu a energii. Uvádí do rovnováhy činnost srdeční čakry. Podněcuje touhu po životě a sexuální aktivitu. Zahání strach, smutek a negativní myšlení. Zajišťuje klidný spánek bez nočních můr. Zlepšuje motivaci, směruje k realistickým cílům, vybízí nás vydat se za svým štěstím, zastavuje zlost a negativní energie a přeměňuje je v pravý opak. Dodává odvahu, navozuje pozitivní stav mysli a pomáhá tvrději čelit útokům během hádek a názorových střetů.

RŮŽENÍN

Růženín byl již od antických dob ctěn a nošen jako kámen lásky a srdce. V dnešní době prudkého technického rozvoje, který ovlivňuje znečišťování ovzduší jedovatými látkami a zářením, získává růženín stále na významu jako prostředek neutralizující nezdravé prostředí na náš organismus.
Svými jemnými růžovými tóny v nás probouzí cit něžnosti, mírnosti, přátelství a nesobecké lásky. Pomáhá nesmělým milencům projevit své dosud ukrývané pocity, otevírá srdci a smyslům veškerou krásu přírody, je jako pohlazení pro duši. Růženín prohlubuje vnímavost našich smyslů k umění, zejména k hudbě, dokáže bez potřeby slov v naší duši rozkmitat jemné a ozdravující vibrace. Oživuje v nás fantazii, bohatou inspiraci a tvořivého ducha. Při řešení problémů a při komunikaci s lidmi nás učí trpělivosti ponechat věcem potřebný prostor a čas, neboť jen přirozeným postupem dojdeme nejbezpečněji k cíli. Učí nás věnovat pozornost jiným náhledům, třebaže opačným, která nám pomohou rozšířit obzor.
V duchovní rovině nás provází na naší cestě hledání jako strážný anděl. S jeho pomocí se ubráníme všemu špatnému a hrubému, co nás při naší slabosti někdy strhuje zpět. Při meditaci nám pomáhá otevřít srdce nadsmyslové lásce, která nezná potřebu vlastnit.
Zdravotně je těžiště jeho vlivu v centru srdce, kde čistí, uklidňuje a posiluje vše, co souvisí s jeho činností a psychosomatickými poruchami, které mají příčinu v poraněných a posléze potlačených emocích. Dále pomáhá v léčení nemocí pohlavních orgánů u žen i u mužů a neplodnosti. Vydatným pomocníkem je i při krevních onemocněních, jako je anémie a leukémie.
Vnitřně užívaná růženinová voda neutralizuje jedy, které v sobě denně hromadíme, zejména nezdravou životosprávou, ale i špatnými myšlenkami a jednáním. Povrchově léčí kožní záněty. Masáží dosáhneme prokrvení pokožky.
Všeobecně se doporučuje umístit větší kus růženínu jednak v blízkosti přístrojů s elektromagnetickým zářením (televize, počítače atd.) a také tam, kde je nebezpečí stálého tzv. elektrického smogu - zejména v ložnici, kde přebýváme nejvíce času. Doporučuje se pro klidný a nerušený spánek umístit spolu s růženínem nedaleko lůžka černý turmalín nebo záhnědu a křišťál.
Očista : U kamenů pro léčení provádíme očistu vodou po každém použití, u kamenů do bytových prostor jednou týdně. Jelikož růženín při pobytu na slunci ztrácí svou barvu, nabíjíme jej raději na nepřímém slunci. Oživením pro růženín je pobyt u křišťálu nebo ametystu.
RYOLIT

Barva : zelená až hnědá s namodralými chalcedonovými vrostlicemi
Ryolit, kámen jasného vědomí, nám pomáhá vidět se a vnímat bez příkras a falešných představ takové, jací skutečně jsme. Poznání sebe sama je nezbytným předpokladem poznání duchovního, poznání, že ono živoucí tělo z masa a krve, které tak často mylně považujeme za své pravé Já, nejsme my, nýbrž jen zhmotnělá duše, která se za něj svými smysly vydává. Duševně nám ryolit pomáhá určit skutečný stav a hranice našich možností a snah, držet se objektivních skutečností a nepropadat iluzím či vysněným přáním. Prohlubuje soucit a pozornost k potřebám našich bližních, upravuje anrušené mezilidské vztahy a harmonizuje rodinný život.
Zdravotně posiluje imunitní systém, odolnost vůči virovým epidemiím a infekcím. Podporou nervového vegetativního systému harmonizuje srdeční rytmus, trávení a činnost žláz. Pomoc při Parkinsonově nemoci a skleróze multiplex. Vnitřně užívaná ryolitová voda aktivuje látkovou výměnu a zevně pomáhá při kožních nemocech.
Leopardový jaspis
Kámen zdravého rozumu, chrání nás před náhlými výkyvy nálad, chronickou nedůvěrou a žárlivostí, přičemž i v případném zklamání a podezření nám pomáhá si nadále zachovat chladnou hlavu. Podporuje náš láskyplný vztah k přírodě - v případě zvířat před vyhynutím.
Zdravotně, jako kámen očisty a odvodnění, posiluje a reguluje funkci jater, žlučníku a ledvin. Mírní jejich bolesti a pomáhá v léčbě. Masáží oblázkem uvolníme svalové křeče a jeho vodou, užívanou na lačný žaludek, zmírníme žaludeční nervozitu, podpoříme trávicí trakt a pomáhá při ledvinových kolikách způsobených pískem a kameny.
Hvězdicový achát
Ctěn jako talisman. Posiluje imunitní systém, podporuje funkci jater a žláz, vyrovnává duševní rovnováhu. Nošen, hlazen a převracen v rukou nás ochraňuje před depresivními stavy a stavy splínu a beznaděje.
Očista : Pod proudem vlažné vody nebo přes noc v misce vody nejlépe společně s křišťálem. Všechny ryolitové druhy můžeme bez obav a libovolně dlouho nabíjet na přímém slunci.

SAFÍR

Patří energii receptivní, elementu vody a Měsíci. Je to posvátný kámen, kámen moudrosti, míval velký význam ve věštírnách např. v Delfách. Velmi účinný při léčení čaker. Rozvíjí čakru třetího oka, pomáhá při meditaci. Přináší klid, ochraňuje lásku, podporuje věrnost. Přitahuje bohatství a prosperitu. Pomáhá při soudních procesech, pokud jste v právu.Potlačuje depresi a udržuje rovnováhu v těle. Umožňuje soustředění, uklidňuje mysl, zbavuje nežádoucích myšlenek a napětí. Potlačuje depresi a duchovní zmatek. Odstraňuje zklamání.

SELENIT

Náleží receptivní energii, planetě Měsíc, elementu vody. Jedná se o velmi silný krystal, výborný pro duchovní práci. Otevírá korunní čakru, podporuje telepatii, komunikaci s anděli a duchovními průvodci. Udržuje klid a mír. Učí nás, jak co nejlépe řešit problémy, umožňuje proniknout k jádru věcí a uklidnit zmatek v duši.

SERAFINIT

Barva : temnozelený až zelenošedý se stříbrnými vlákny. Monoklinická krystalová struktura.
Serafinit je vzezřením neobvyklý a hodně připomíná kouzlo. Jeho vláka vypadají měkce a připomínají ptačí křídla. Jediné naleziště je u Bajkalu, jezera na Sibiři.
Mystické vlastnosti : Zelená je barvou fyzického ozdravení a téměř černý odstín přidává serafinitu kotvící schopnosti. Stříbrná je téměř bílá a symbolizuje ducha a ok nefyzické energie. Proto serafinit zosobňuje tělesno proniklé světlem ducha. Dodává tělu vyšší vibrace.
Často se mu říká "Andělský kámen", protože nás ladí na vyšší vibrace a pomáhá v komunikaci s anděly. Podporuje intuici, vnímavost a ostražitost. Zvyšuje smysl života a poskytuje nám vnitřní sílu, která nás pak dovede na místo cíle. Je to kámen osvícení par excellence.
Působí na koncentraci a povzbudivě, dělá nás chápajícími a citlivějšími. Pomáhá nám vidět věci bez zkreslení, udělat ta správná rozhodnutí a poté podle nich i žít, přežít chaotické období tím, že nám ukazuje v chaosu systém.
Pomáhá lidem, kteří nemají vztah k vlastnímu tělu, aby dokázali ocenit tento zázrak fyzické formy.
V magii se používá při všech formách transformace a transmutace.
Aktivuje a harmonizuje čakry, pomáhá energii Kundalíni vystoupat výše a vytváří harmonii mezi naší fyzickou a univerzální energií. Pokládá se obvykle na srdeční čakru, kterou chrání a vysílá bezpodmínečnou lásku, ale lze jej použít s kteroukoliv čakrou na vyvážení a rozproudění energie. Přes korunní čakru nám pomáhá se napojit na vyšší vibrace.
V meditaci si představujme, jak po stříbřitém vzorku klouže světlo a léčí naše vlastní tělo.
Serafinit narušuje staré, nefunkční vzorce chování, bortí je a vytváří místo pro nové chování - pro očistu.
Nejlepší je s ním meditovat : trochu rozostřeným pohledem se podíváme na jeho vzor, zavřeme oči a snažíme se si představit, že nás tento vzor naplňuje léčivým světlem.
Léčící vlastnosti : léčí nervy, mozkové buňky, čistí krev a vnitřní orgány, vylučuje z těla škodliviny, podporuje činnost jater a ledvin. Odkyseluje organismus a posiluje vazivo a svalstvo. Pomáhá při mražení a nedokrvení končetin. Zmenšuje jaterní skvrny na stárnoucí pokožce a pomáhá při zmírňování bolestí. Pomáhá při hubnutí, protože prý rozpouští polštářky. Zmenšuje náhlé výkyvy nálad, stres a starosti. Také výborný při únavě a udržuje člověka při bdělosti.

SLUNEČNÍ KÁMEN

Projektivní kámen, přiřazen planetě Slunci a elementu ohně. Tento kámen, silně nabitý sluneční energií, vás vnitřně prozáří. Je ochranným kamenem, dodává silnou ochrannou energii do Vašich domovů. Vnáší do života radost a světlo. Přináší hluboké spojení se světlem a Sluncem. Naučí vás nezávislosti k vašim nejbližším, a umění říkat lidem „ne“. Učí, jak si řídit svůj vlastní osud. Napomáhá pozitivnímu myšlení. Působí proti depresi, pocitům opuštěnosti a dodává sebedůvěru. Pomáhá lidem při potížích způsobených střídáním ročních dob. Čistí čakry, zvyšuje intuici a dodává tělu velké množství fyzické energie v době stresů a nemocí. Přikládáním na 2. čakru zvyšuje sexuální energii.

SMARAGD

Receptivní kámen, přiřazen planetě Venuše a elementu země. Je kamenem úspěšné lásky, přivádí ji do našeho života, přivolává věrnost a štěstí, partnerské vztahy udržuje v rovnováze, přináší přátelství, uklidňuje city a zajišťuje

fyzickou i duševní rovnováhu, spojuje nás s přírodou, která nám pomáhá, pokud s ní jednáme v souladu, posiluje paměť, zvyšuje vnímavost, ovlivňuje vědomou i podvědomou mysl, uděluje veškeré vědění minulosti, současnosti a budoucnosti. Je též silným ochranným kamenem, během spánku zadržuje noční záření. V podnikání zajišťuje dobré obchody, podporu odbytu a zvýšení veřejného povědomí o firmě. Otevírá srdeční čakru.

SODALIT

Receptivní kámen, přiřazen planetě Venuši a elementu vody. Mezi modrými kameny má nejintenzivnější vibrace, spojuje logiku s intuicí, prohlubuje meditaci a porozumění aktuálním stavům vašeho života, rozvíjí a zklidňuje mysl, potlačuje duševní zmatek, umožňuje přijímat nové informace, dodává odvahu, prohlubuje koncentraci a představivost, chrání před konflikty. Při týmové práci přináší harmonii, solidaritu a vědomí společného cíle. Odhaluje příčiny obav, fobií, pocitů viny a svazujícího jednání, zvyšuje sebevědomí.

TOPAS

Projektivní, přiřazen planetě Slunce a elementu ohně. Je to ochranný kámen proti všem druhům negativity. Mírní strach, vztek a depresi. Zabraňuje náměsíčnosti a nočním můrám. Přináší radost a hojnost, upevňuje zdraví, zaměřuje energii tam, kde je to třeba, uklidňuje, dobíjí, motivuje, přináší pravdu a odpuštění, též přízeň osudu zajišťující úspěšné dosažení stanovených cílů. Je kamenem lásky, majiteli pomůže být otevřený a dosáhnout vnitřní moudrosti, vhodný pro umělce.

TURMALÍN

Barva : Elbait - vícebarevný, Indigolit - modrá, Rubelit - růžová, Verdelit - zelená, Dravit - hnědá, žlutá, zelená, šedá, Uvit - hnědá, Skoryl - černá.
Turmalín je chemicky nejsložitější drahý kámen, který obsahuje celou řadu prvků a tím i barev.Je zajímavá nejen jeho bohatá barevná rozmanitost, ale i schopnost třením nebo zahřátím se projevovat pyroelektrickými vlastnostmi.
Vždy po celá staletí podněcoval umělce v inspiraci a mystiky ve spiritualitě.
Vzhledem k výborné energetické vodivosti a bohatství minerálních látek je turmalín silně dynamický, posilující a regenerující kámen. Je sjednocujícím a harmonizující, činitelem všech poloh našeho Já, ve vnější rovině nám vštěpuje řád a pravidla, která bychom měli s ohledem na naše prostředí respektovat, duchovně vnáší světlo do věčné tmy nadsmyslových oblastí.
Rozmanitost jeho barev jen podtrhuje jeho schopnost vyzařovat podpůrný vliv do rozličných center našeho těla. Nejznámější a nejužívanější jsou turmalíny barvy zelené a růžové, které ovlivňují srdeční centrum, barvy modré pro centrum hrdla a třetího oka a barva černá pro centra vedlejší. Pro turmalín je typické výrazné podélné rýhování krystalů a tím zprostředkovává velmi silný tok energie, která jako paprsek laseru boří blokády překonaných duševních a emotivních vzorů.
Rozsah léčebného použití turmalínu je široký. Reguluje celkový systém látkové přeměny, posiluje organismus v období slabosti a vyčerpanosti, pomáhá při pooperační rekonvalescenci.
TYGŘÍ, SOKOLÍ, BYČÍ a KOČIČÍ OKO, PIETERSIT a TYGŘÍ ŽELEZO

Barva : Tygří oko - žlutá až žlutohnědá, Sokolí oko - modrošedá, někdy s přechodem do zelena, Byčí oko - červenohnědá, Kočičí oko - bílá, šedozelená, Pietersit - šedomodré a žlutohnědé tóny, Tygří železo - směs tygřího oka, jaspisu a hematitu, barva černošedá, hnědá a hnědočervená.
Teplé barvy tygřího oka, jeho proměnlivý hedvábný lesk a hra tmavých a světlých zlatavě hnědých tónů dodává tomuto kameni fascinující životnost. Učí nás tak otevřenosti a aktivnímu pohledu na svět, vštěpuje nám vůli po seberealizaci a ukazuje nám, že celý koloběh života je v neustálém pohybu a proměně. Posiluje vůli a koncentraci, tiší nervy, zahání černé myšlenky a pocit beznaděje. Učí nás rozvaze a samostatnému rozhodování. Neméně účinně pomáhá i při těžkých duševních chorobách jako je schizofrenie, paranoia a neovladatelné jednání. Jeho léčebný efekt spočívá v tom, že dokáže celý organismus prohřát, probudit jej z malátného stavu k sebezáchovné vitalitě. Jeho centrem je pupek a solar plexus, kde kromě jiného i aktivuje sníženou funkci smyslových orgánů, jejichž oslabení bývá často způsobeno emotivními blokádami, které se zde tvoří a ukládají. V centru hrtanu mírní astmatické potíže, v centru třetího oka migrénu a silné bolesti hlavy. Aktivuje pohybové centrum vegetativního nervového systému, reguluje látkovou výměnu, podporuje funkci jater a pomáhá při hepatitidě. Jeho voda, ráno na lačný žaludek, podporuje léčbu chorob kostí a kloubů.
Byčí oko je kamenem vitální energie. V centru třetího oka posiluje sebedůvěru, paměť a koncentraci. Jeho místo je však zejména na čakře základu, kde uvolňuje svalové napětí a křeče. Aktivuje pohybové ústrojí, mírní záněty nervů a jejich průvodné bolesti.
Sokolí oko - je kamenem ostrého zraku a nikoliv jen vnějších vjemů, ale také pohledu do našeho nitra, naší duše, naší podstaty. Umožňuje nám vidět se v ostrém, nepřikrášleném. Učí nás vidět i veškeré zápory, které se podvědomě bráníme vzít na vědomí, takže se s jeho pomocí můžeme napříště vystříhat stejných a nekonečně se opakujících chyb. Získáme tak i více flexibility v pohledu na svět kolem nás, více tolerance a spoluúčasti s bližními. Vede nás k volnosti v myšlení, k nekomplikovanému přístupu k věcem. Pod jeho vlivem se naučíme brát na vědomí vlastní slabiny a s ohledem na ně i jednat. Ve fyzické rovině nám pomáhá vnitřním zrakem vidět stavbu našeho těla jako nedělitelný celek, cítit jeho energetické procesy a vědomě vnímat vše, co se v našem organismu vzájemně ovlivňuje, doplňuje a na sebe navazuje. Sokolí oko, již podle názvu, je nejpůsobivější v centru čela, ostří zrak a posiluje oslabené a unavené oči. Mírní silné bolesti hlavy a migrény, tiší astma. Prostupuje-li sokolím okem žluté nebo hnědé tóny oka tygřího, což bývá poměrně často, stabilizuje v centru solaru plexu náš pocit vlastní identity a sebedůvěry.
Tygří železo harmonizuje náš duševní život a posiluje koncentraci. Jeho největší pomoc však objevíme v podpoře našeho trvalého vnitřního klidu

TYRKYS

Barva : pomněnkově modrá, modrozelená, jablečně zelená
Tyrkys, symbol modrého nebe a moře, nekonečně průzračných výšek a hlubin, ceněn jako svatý kámen. Symbolikou barev vybízí duši k čistotě citu, mysli a jednání. Má schopnost negativní pocity a vjemy rozptýlit, případně vstřebat dříve, než se uloží a usadí v našem vědomí. Vzácná kombinace jeho barev modré a zelené nás učí udržovat duchovní ideály ve zdravé rovnováze s životní energií Země, učí nás žít s hlavou v oblacích a spevnou půdou pod nohama. Dává nám moudrost nebe, vod a země, čímž nám pomáhá naše ideje a poznatky spolu s intuitivními vjemy integrovat do praktického života. Podle tradice vytváří tyrkys kolem našeho těla silové pole, které nás chrání před zlými silami duchovního světa. Ochraňuje nás i před černou magií a škodlivými vlivy prostředí, před zářením a spodními proudy.
Avšak jeho nejvzácnější a nejpodivuhodnější předností je jeho barvoměna. V předstihu nás varuje před osudovými ranami a změnami zdravotního stavu. V negativních případech jeho blankytně modrá barva zmatní a šedavě zezelená. Krátkým pobytem na slunci se mu potom jeho jasné barvy opět navrátí. Pro svůj obsah mědi je tyrkys hodně využíván i při zánětlivých onemocněních krku, prudůšek a plic a při srdečních obtížích. Ve formě vody užívané vnitřně na lačný žaludek reguluje funkci žláz a podporuje činnost jater. Takto zbavuje náš organismus i jedů a látek, které svou přítomností blokují jeho obranný systém. Při zánětu dásní, paradentóze a bolesti zubů vodu kloktáme.
Při poruchách řeči posiluje tyrkys naši schopnost jasně a konkrétně vyjádřit myšlenky apocity. Psychické problémy a krize, které se někdy po čase projevují různými zdravotními problémy, jako je nadměrné pocení, křeče, neovladatelné pohyby, nenasystný hlad nebo bulimie, můžeme s jeho pomocí usměrnit do přijatelných mezí.
Očista : Tyrkys je choulostivý na prudkou změnu teplot, pot, oleje a kosmetiku. Proto ho raději nenosíme trvale přímo na těle a poctivě jej po každém použití čistíme ve vlažné vodě. Někdy se doporučuje nechat kámen prostě odpočinout. V tom případě ho můžeme vložit do panenské půdy, kde po několika dnech opět nabude svou ztracenou sílu. Pro jeho citlivost jej nabíjíme z přímého dosahu slunečních paprsků. Na přímém slunci jen vynímečně.

ZÁHNĚDA

Barva : hnědá v různých odstínech až do šedé, průhledný, průsvitný až neprůhledný
Záhněda je drahokamová odrůda křemene hnědé barvy různých odstínů. Černá odrůda má název Morion. Oba léčí především poruchy centrálního nervového systému, hlavně deprese.
Záhněda se uvádí jako příklad symbiózy světla tmy a že nemusí vždy stát proti sobě nebo se vylučovat a mohou dospět k dokonalé harmonii.
Tento fascinující druh křemene nám pomáhá překonávat silnou závislost na hmotných předmětech, která nás odvádí od duchovního úsilí. Na druhé straně je oporou všem, kteří se neumějí vyrovnat s materiálním světem kolem sebe, kteří žijí s hlavou v oblacích. Ukazuje jim, že se i v této fyzické rovině projevuje Boží řád přírody a vlády světla, byť bývá lidmi někdy potlačená. Jen na nás záleží probudit onu skrytou sílu světla, nechat se jí prozářit a znovu nalézt ten bájný ztracený Ráj.
Tato temná zář Záhnědy symbolizuje Zemi a Nebe, materiálno a Duchovno, v dokonalé harmonické Jednotě.
Záhněda podporuje abstraktní myšlení, učí nás získané poznatky uvádět v život a nenechat se ničím a nikým zviklat při jejich prosazování. Síla a účinnost záhnědy se projevuje nejsilněji při léčbě chronických stavů sklíčenosti a deprese. Posiluje nervy, uvolňuje vnitřní napětí a křeče, tiší bolesti všeho druhu a příznivě ovlivňuje léčbu infekčních onemocnění, vaziva a rakovinných nádorů v počátečním stadiu. Masáží valounkem záhnědy mírníme bolesti zad a vodou posilujeme svalstvo a tukovou tkáň, čímž současně bráníme tvorbě celulitidy.
Morion říká se mu černý bratr záhnědy, boří staré vzory a blokády, usazené v podvědomí. Ve formě elixíru zbavuje tělo škodlivých zplodin a jedovatých látek, tato voda se má užívat na lačný žaludek nejlépe ráno, v klidu a po douškách. Podporuje současně činnost ledvin.
Oba kameny současně pomáhají při léčení duševních poruch, které se týkají zvrácených projevů sexuality. V takových případech se doporučuje mít stále několik kamenů při sobě. Totéž platí i pro lidi, kteří trpí sebevražednými sklony a závislosti na alkoholu a drogách. Vyjímečný kámen!
Očista : Kameny, zvláště Morion, čistíme důkladněji než jiné křemenné druhy, nejlépe po náročném použití na celou noc a den. Kombinujeme očistu v misce a pod tekoucí vodou, protože umí na sebe vázat velmi škodlivé energie. Za což jsou velmi vzácné! Nabíjíme je dostatečně dlouhou dobu na nepřímém slunci, položené na nebo vedle drůzy křišťálu.