Andělské reiki

19.09.2011 14:42

Od narození až k hodině smrti je náš život neustále obklopen přítomností andělů. Každý člověk má u sebe anděla jako ochránce, aby ho chránil a také aby ho vedl k naplněnému životu. Andělé - to jsou energetické bytosti světla a lásky, které jsou připraveny nám na požádání velmi účinně pomáhat.

Jsou to vyšší duchovní bytosti. Mají mnohem lehčí a rychlejší vibrace (vibrují na jemnější a vyšší frekvenci), a proto nejsou pro lidské oko viditelní. Jejich možnosti jsou však velmi rozsáhlé, zvlášť pokud pomáhají člověku, který s nimi má vytvořeno energetické spojení. Toto spojení je možno vytvořit formou zasvěcení, podobně jako je tomu u zpřístupnění energie reiki. Andělská energie je uzdravující, hojivá, léčivá. Působí na všechno, co je v nás i v našich životech "nemocné" - tedy nejenom na naše těla a duše, ale také na naše vztahy, finance, práci apod. Také umělci jsou běžně inspirováni anděly. Bez jejich pomoci by nevzniklo žádné umělecké dílo.

Pokud nám však mají andělé pomáhat a léčit nás, potom k tomu potřebují naši spolupráci a vědomé propojení jejich energií s čakrami našeho těla. Jako příprava pro přijetí andělské energie se v plné výši osvědčila aktivní práce s energií reiki. Symboly reiki jsou grafické znaky, které působí jako komunikační dorozumívací prostředek s anděly lásky. Mají podobnou funkci jako písmena. Každý symbol něco znamená - a s použitím konkrétního symbolu pak oslovujeme anděly lásky i konkrétní prosbou.

Andělské zasvěcení je zasvěcení do energie andělů. Do andělských energií budete zasvěceni prostřednictvím duhového mostu, který Vás propojí se světem andělů. Vzhledem k tomu, že duha obsahuje celé spektrum barev, znamená to, že budete zasvěceni do celého "spektra" andělů ze všech andělských hierarchií. Tímto zasvěcením se zpravidla zlepší možnosti komunikace - a tím i spolupráce mezi zasvěcovaným a světelnými bytostmi. Zlepší se nejen komunikace, ale i tzv. "spojovací kanál".

Energie Andělského reiki je trochu jiná, než klasické formy práce s energií, na kterou jsme zvyklí (např. Usuiho reiki). Ale je mnohem více účinná. Naučíte-li se s andělskou energií pracovat, zjistíte, že máte k dispozici ty nejlepší pomocníky, kteří vás nikdy nezklamou, za každé situace vás milují a pomohou vám vždy, kdykoliv požádáte.

ZASVĚCENÍ :