9. hexagram: Siao-čchu - Podrobení malého

30.03.2011 10:00

Vítr se žene po obloze. To je podrobení. Tak šlechetný člověk pěstuje vnější projev své marvní síly Te.

Malý má úspěch, podrobí-li se. Husté mraky, z nichž neprší, přicházejí z našich západních krajů.

V situaci, která Vám už delší dobu komplikuje život, raději trochu zvolněte. Nesnažte se domáhat věcí, které Vám vlastně ani nepatří. Vsaďte spíše na diplomacii a takt. Symbolikou tohoto hexagramu jsou těžké mraky, které jsou sice příslibem deště, ale stále ještě neprší. Takové ticho před bouří vyvolává v člověku vždy pocit očekávání a úzkosti. Současně s tím je tu však stále příslib příchodu něčeho nového a podstatného, co se ještě dostatečně neprojevilo.

Trigramy Vítr a Nebe se spojují a uvádějí věci do pohybu. Chybí tu stabilní základ, a proto je třeba mít vývoj pevně v ruce. Ovládání symbolizuje počáteční fázi vývoje, kdy ještě věci nemají přesný řád, a je třeba vytvořit pevný základ jak vztahů, tak hmotného zajištění. Každé rození s sebou přináší obtíže, což se odráží i v čarách hexagramu, které obsahují nezvykle mnoho konfliktů. Jsou tu počáteční nezdary, hádky, tresty a neštěstí. Taková situace je však zároveň i příležitostí k novým rozhodování, která budou přínosná, pokud si uchováme svou poctivost a nevzdáme se vyznávaných hodnot.