8. hexagram: Pi - Spojení

30.03.2011 09:57

Po zemi stékají vody. Spojení. Tak staří králové budovali deset tisíc států a udržovali si přátelství knížat

Spojení je šťastné znamení. Prozkoumej znovu svou sudbu, zda jsi dost vznešený, dost pevný a vytrvalý, pak nedojde k úhoně. Ovšem kdo váhá, přichází pomalu, kdo pozdě přijde, tomu je znamení zlé.

Nebojte se navazovat nové kontakty stejně jako dřiív. Jen dávejte pozor na to, s kým budete v budoucnu více spolupracovat. V žádném případě ale nezůstávejte sami. K prosazení plánů a k jejich realizaci je vždy třeba použít vhodné strategie. Je dobré využít dobře míněných a rozumných rad a jednat v souladu se svým vlastním přesvědčením.

Jediná plná čára je ve vedoucí pozici, ale jen díky tomu, že ji ostatní podporují. Trigramy Voda a Země jsou příznivé pro rozvoj života. Podmínky k tomu však musí být příznivé a to vyžaduje spolupráci, soulad a přízeň nebe. Čínský znak označující tento hexagram znamená také podporu a s ní spojenou pomoc a radu. Podpora může být poskytnuta mnoha různými způsoby, ale pokud se nám jí dostává v podobě rady, pak musí být spravedlivá a rozvážná. Vnitřní zdroj síly je pak nezbytnou podmínkou k tomu, aby mohla být účinně využita a abychom ochránili sami sebe. A vnitřní i vnější soulad je vždy základní podmínkou dalšího růstu.