7. hexagram: Š' - Vojsko

30.03.2011 09:56

Veškeré vody pramení ze země. Vojsko. Tak šlechetný člověk shromažďuje při sobě lid a shromážděné učí.

Vytrvalost. Statečný člověk nese štěstí a vyhne se úhoně.

Máte jedinečnou šanci uplatnit svoje vůdcovské schopnosti. Pokus¨d si navíc k sobě vyberete ty správné lidi, Vaše vzájemná spolupráce jistě nebude mít chybu. Tento hexagram je příznivou věštbou především pro osobu ve vedoucí pozici a zároveň zdůrazňuje nutnost obezřetného výběru velitele, který je schopen okamžitě a rozvážně jednat.

Hexagram utváří dole trigram Voda a nahoře trigram Země. Objevuje se tu tak jen jedna plná čára, z níž celý hexagram čerpá sílu. Čínský znak označující tento hexagram znamená shromáždění lidí a vojenskou sílu, která hrála ve starobylé Číně v místních konfliktech obrovskou roli a umožnila střídání dynastií. Vítěz sice vždy prohlašoval, že uspěl díky přízni nebes, ale bez dostatečné vojenské podpory by nedosáhl ničeho. Nesmíme zapomínat, že I-ťing je orákulem vítězných Čouů, a proto se v něm zcela logicky objevuje i hexagram nazvaný Vojsko. Z příměru o vhodném postupu vojevůdce jasně vidíme, jak důležitý je výběr dobrého velitele, který se umí správně rozhodnout a získat si tím podporu ostatních.