7. ČAKRA Sahasrára korunní čakra

17.04.2011 19:59

Barva: fialová, bílá, a zlatá

Části těla: velký mozek

Drahokamy: Ametyst ,Křišťál

Symbol: lotos s tisíci okvětními lístky

Tón: H

Umístění - čakra se nachází těsně nad temenem hlavy.

Vlastnosti: koncentrace na podstatné, rozplynutí hranic, odevzdanost, sjednocení-co jsme dříve chápali intelektem, později intuicí, je nám nyní již jasné

Vyživuje: mozkové žlázy

Vůně: kadidlo,lotos

Základní princip: Čiré Bytí

Žláza: šišinka mozková (epifýza)
 
Sedmá čakra je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku. Podobně jako jsou obsaženy v bílé barvě všechny barvy, obsahuje nejvyšší čakra všechny energie nižších center. Je to místo odkud začala naše cesta životem, sem se vrátíme na konci našeho vývoje. Naše osobní pole energií splývá s polem energií Universa. Co jsme zprvu chápali intelektem a později intuicí, je nám nyní zcela jasné. Rozvíjením sedmé čakry se také uvolńují poslední blokády v ostatních čakrách a jejich energie začínají kmitat na nejvyšších pro ně možných frekvencích.
Harmonická funkce
V sedmé čakře nedochází k blokádám ve vlastním slova smyslu, může být pouze méně či více vyvinuta.

Projevy uzavřené sedmé čakry
Bez otevření sedmé čakry budeš mít stále pocit oddělenosti od plnosti bytí, stále nebudeš zcela zbaven/a pocitu strachu. Tímto strachem se bude udržovat poslední zbytek blokád v tvých čakrách. Nemohou se rozvinout do celé své šíře svých možností, jednotlivé energie nevibrují v plném souladu a tím ani v harmonii se sebou navzájem.
Řeč těla:

Naprosté zoufalství člověk vyjadřuje tím, že si položí ruce na temeno. Cítí, že mu chybí spojení se životem a je ztracen. tito lidé potřebují milující vedení, které by jim pomohlo světlo znovu získat. Lásku, lásku, lásku!!!
Nemoci spojené s korunní čakrou:
Deprese, parkinsonova nemoc, schizofrenie, epilepsie, senilní demence


Možnosti čištění a aktivování sedmé čakry

Šířka a neohraničenost, blízkost nebe a uvolnění se od událostí tvého osobního života.
Účinky zvuků:

hudbou korunní čakry je ticho. V tichu je celá naše bytost vyjímečně bdělá a vnímavá. Vhodná je, ale každá hudba, která navozuje příjemnou atmosféru.
Účinky barev:

korunní čakru rozšiřují a otevírají fialová a bílá
Účinky vůní:
Kadidlo - jeho vůně povznáší ducha i duši a čistí atmosféru. Nechává zapomenout na každodennost, prohlubuje schopnost víry.
Lotos - vůně lotosu vede vnímavou a připravenou duši na cestu k jednotě s Bohem.
Olej - přírodní éterický olej . směs proti stresu

 

Účinky drahokamů

Ametyst - dává živý klid, ve kterém zanikají všechny strachy a disharmonie, budí důvěru a odevzdanost vůči silám Universa. Podporuje meditaci a inspiraci..

 

 

 

 

Křišťál - vede člověka k celistvosti, která v sobě harmonicky sjednocuje pestrou mnohotvárnost života. Přináší jasnost a světlo ducha i duši, podporuje duchovní poznání. Pomáhá duši splynout s duší Universa. Uvolňuje blokády a dává novou energii.