64. hexagram: Wej-ťi – Nedokončení

31.03.2011 08:43

Oheň nad vodami. Nedokončení. Tak šlechetný člověk bedlivě rozlišuje věci a jejich místo.

Veliký úspěch. Malá liška se brodí mělčinou.

To, čemu jste doposud vlastně ani nerozuměli, se Vám konečně vyjasní přímo před očima. Snažte se podílet na všech změnách, na které jste tak dlouho čekali. Všechno vyžaduje určitou dávku střízlivosti. Nechovejte se jako mladá liška, protože přehnané sebevědomí a nadřazené chování končí frustrací a ponížením. Není výhodné vydávat se vpřed, když k tomu není ta správná chvíle.

Tento hexagram tvoří dole trigram Voda a nahoře trigram Oheň. Dva čínské znaky v názvu tohoto hexagramu doslovně znamenají "ještě není přes (proud řeky)". Celý cyklus hexagramů tak nekončí slovy o dokončení, ale uvádí nás na začátek nové cesty. Varuje před přílišnou sebedůvěrou a využívá k tomu podobenství o mladé lišce (moudrá stará liška je symbolem velké bdělosti). Nerozvážné vrhání se do činností a plánování na příliš dlouhou dobu dopředu nemusí dopadnout tak, jak si představujeme a mohlo by nám ještě ublížit. I-ťing nás upozorňuje, že všechno je proměnlivé a každá situace má svůj další vývoj. Takže i když je to jeho poslední hexagram, nemluví je zde o konci, ale o novém začátku.