63. hexagram: Čchi-ťi - Ukončení

31.03.2011 08:42

Voda nad ohněm. Ukončení. Tak šlechetný člověk myslí na svízele a připravuje se jim čelit.

Vše skončeno. Úspěch v malých konáních. Vytrvalost je užitečná. Štěstí na počátku, zmatek na konci.

Náročný úkol jste sice splnili na výbornou, ale to Vás neopravňuje k tomu, abyste jen věčně lenošili a odpočívali. Chcete-li něčeho dosáhnout, musíte pracovat dál. Dokončení přináší nové začátky. A každé začátky bývají složité. Tento hexagram je příznivý pro skromnější drobnější činnost, ale není příznivý příliš smělým plánům. Příliv ustává a ačkoliv se teď podmínky zdají být příznivé, na obzoru se kupí řada problémů.

V tomto hexagramu se spojují trigramy Voda a Oheň a doslovný význam dvou čínských znaků, označujících tento hexagram, zní "již přes (proud řeky". A název hexagramu Dokončení ukazuje, že I-ťing má smysl pro humor, protože nám tím jakoby říká, že je možné něco dokončit, ale současně upozorňuje na to, že je Knihou proměn. I když se něco zdá být dokončené, a vlastně to dokončené skutečně je, přesto se tím otvírá nový cyklus. A to pak jasně vidíme v následujícím a posledním hexagramu Nenaplnění. Naplnění přináší krátký okamžik, kdy jsou všechny přírodní síly v harmonii a energie dosáhly naprosté vyrovnanosti. Tato chvíle dokončení je také bodem zvratu a dobou uvolnění, kdy se energie začíná rozptylovat a znovu se ozve tón nesouladu. Tím jsme však vyzváni, abychom se znovu dali do boje, shromáždili zbytky sil a začali s novým, nikdy nekončícím úsilím o nastolení klidu, řádu, harmonie a radosti.