62. hexagram: Siao-kuo - Převaha malého

31.03.2011 08:39

Na hoře je bouře. Převaha malého. Tak šlechetný člověk klade v jednání důraz na pokoru, v truchlení klade důraz na smutek a v užívání klade důraz na šetrnost.

Je dobré být vytrvalý. Lze činit malé věci, nelze činit velké. Odkaz letícího ptáka zní: není dobré stále stoupat, je dobré se snést. Veliké štěstí.

Dlouhodobé projekty prozatím odložte, zatím pro ně nenastala ta správná doba. Raději upněte všechny síly k maličkostem, na které Vám doposud nezbýval čas. Měli byste být skromní a obezřetní a uvědomit se svá vlastní přirozená omezení. Menší problémy zvládnete celkem snadno, ale do ničeho většího se teď nepouštějte. Jednejte umírněně a s rozvahou.

Hexagram, v němž je trigram Hrom nahoře a trigram Hora dole, nás jemně upozorňuje na to, abychom nepřeháněli své ambice a věnovali se jen činnostem, na které stačí naše síly a znalosti. Mluví se tu o ptákovi, který přecenil své síly a letěl moc vysoko. Člověk by měl poznat své síly a možnosti. I když v sobě nemáme vnitřní zdroj velikosti, přesto můžeme dosáhnout úspěchu v skromnějších činnostech. Všechno je v proměně a cesta k poznání je otevřena vždy a všem, i když po ní jdeme třeba drobnými kroky.