61. hexagram: Čung-fou - Vnitřní opravdovost

31.03.2011 08:38

Nad jezerem je vítr. Niternost. Tak šlechetný člověk rokuje o trestech a odkládá popravy.

Vepři a ryby, znamení štěstí. Je s výhodou překročit velkou řeku, je s výhodou zůstat opravdový.

Svým skromným chováním i dobrým srdcem jste nejlepším vzorem pro všechny ostatní. Nic pro Vás nepředstavuje velkou překážku. Štěstí je na Vaší straně. Nedejte se strhnout okolním světem. Odlišujte důležité od nepodstatného a naučte se zachovat si chladnou hlavu za všech okolností. Buďte upřímní sami k sobě a navraťte se ke své skutečné podstatě. Taková je rada orákula.

Tento hexagram tvoří dole trigram Jezero a nahoře trigram Vítr. Tato symbolika se vztahuje k nutnosti vyvážit svou vnitřní podstatu s vnějšími požadavky světa. K tomu je třeba, abychom poznali sami sebe. Jen ten, kdo se zbaví zaběhlých zvyklostí a je schopen podívat se na věci novým pohledem, může dojít k poznání. Není to však snadné, protože to vyžaduje odvahu, někdy velmi radikální změny a hlavně vyrovnanost a trpělivost.