56. hexagram: Lü - Putování

31.03.2011 08:32

Na hoře je oheň. Putování. Tak ušlechtilý člověk je rozumný a obezřetný při používání trestu a nedrží lidi ve vězení.

Úspěchy v malém. Vytrvalé putování přináší štěstí.

Budete-li někam cestovat, nemůžete čekat pohodlí svého domova. Nevytáhnete-li naopak paty z domu, moc nového nepoznáte. Každá cesta může být obohacující. Putování nabízí člověku nové pohledy, nové prožitky a nové zkušenosti. Ač putuje sám, setkává se s lidmi, které může obohatit a tím obohatí i sám sebe. Není to snadný úděl, ale otevírá nám další nepoznané obzory.

Hexagram Poutník tvoří dole trigram Hora a nahoře trigram Oheň. Vyjadřuje postavení putujícího člověka, jehož příchod je určitou změnou a narušením běžného života, ale vždy s ním všichni jednají uctivě. Pohostinnost byla ve starobylé Číně samozřejmostí. Poutník navíc lidem přinášel nové informace o vzdálených místech. Současně s tím však v uzavřeném společenském systému hlásal nové a nebezpečné myšlenky, ale i tak s ním jednali uctivě, protože se báli jeho vlivu. V určité rovině bytí jsme všichni poutníci, kteří něco hledají a snaží se nalézt lepší způsob života. který se slibně rýsuje kdesi za vzdálenými obzory. Každý krok na cestě s sebou přináší jak riziko, tak příslib. Podporuje nás naše úsilí a svému osudu musíme čelit sami. V podstatě je jen na nás, jaké si vystavíme přístřeší a ochráníme se tak před nebezpečím. Jakmile ho překonáme, můžeme putovat dál. Jen vytrvalost přinese poutníkovi uspokojení a radost.