54. hexagram: Kuej-mej - Provdání

31.03.2011 08:29

Bouře nad jezerem. Provdání. Tak šlechetný člověk skrze obzory nekonečnosti poznává mrzkost.

Výprava skončí zle. Nic není příhodné.

Vaše postavení v práci nebo doma bohužel dostává jednu ránu za druhou. V rukou nemáte jediný trumf, a to Vás ještě zeslabuje. Proto trvejte na svých zásadách. Zdá se vám, že je všechno nejasné, zmatené a neřešitelné. Pramení to z nesprávného rozdělení úloh a z nevyjasněných vztahů. Ten, kdo si udělá v těchto věcech pořádek, nedostane se do nevýhodné pozice a bude v klidu.

Tento hexagram tvoří trigramy Hrom dole a Jezero nahoře. Je to dost nepevné spojení, které neposkytuje příliš dobrý základ. Symbolizuje rodinnou hierarchii dávné Číny, v níž často docházelo k napětí mezi těmi, kteří rozhodují a kteří musí poslouchat. Dívka je provdána, aniž by se jí někdo ptal na její názor, protože musela poslouchat rozhodnutí svého otce. Tento hexagram není příliš příznivý, protože nás varuje před zneužíváním moci. Zaměřuje se ale také na mnohé otázky manželského stavu, především na řešení problémů. Tím že se muž a žena spojí, mohou vzájemně posilovat své osobní nedostatky a slabosti a zvládat nepřízně osudu. Ovšem prázdný nenaplněný svazek nepřinese žádné plody a není k užitku ani jedné straně.