53. hexagram: Ťien - Plynutí

31.03.2011 08:28

Na hoře je dřevo. Plynutí. Tak šlechetný člověk přebývá ve své moudré ctnosti a zdokonaluje mravy.

Dívka se vdává. Štěstí. Je dobré být vytrvalý.

Správně tušíte, že k cíli se dá dojít jedině pomalu, krůček po krůčku. Pokud před sebou máte skutečně velké plány, jednejte obezřetně a nanejvýš opatrně. Tento hexagram líčí postupné překonávání překážek na cestě a dosažení vytýčeného cíle. Tento postup však musí být plynulý a pozvolný, aby nevyvolal střety a problémy. Tak jako se divoká husa postupně dostává na místo určení, tak i člověk musí postupně kráčet za svým cílem. Hexagram je také velmi příznivý v otázkách týkajících se manželství, sňatku, vztahů a místa ve společnosti.

Tento hexagram se skládá z trigramu Vítr nahoře a trigramu Hora dole. Nádherně zobrazuje dlouhý a obtížný let divoké husy při stěhování na jih. Nikdy neopouští své místo v hejnu, pokračuje v cestě a překonává všechny překážky na nesnáze při letu. Je stále věrná druhovi a stejně oddaně plní i svou roli ve společenském řádu. Posílena touto stabilitou má divoká husa dost životní síly a vytrvalosti, aby vydržela až do konce. Její cesta je ztížena mnoha úskalími, ale vytrvalost ji dovede až k nejvyšším vítězstvím.