52. hexagram: Ken - Stání

31.03.2011 08:27

Hora na hoře. Stání. Tak šlechetný člověk v myšlenkách neopouští své místo.

Postavíš záda tak, že necítíš tělo. Procházíš svým dvorem, aniž se ohlížíš po jiných. A nestane se chyba.

Pokud si nejste tak docela jisti, že právě teď děláte správnou věc, raději ani s ničím nezačínejte. Místo toho zůstaňte chvíli v klidu. Jedině tak získáte vnitřní klid. Věnování pozornosti povrchním záležitostem vás může odvést od toho, co je v životě skutečně podstatné. Nedejte se zlákat pozlátkem nepotřebných věcí, ale zaměřte se na svou pravou podstatu, která vám ukáže správnou cestu.

Hexagram tvoří dvojené trigramy Hora. Ta v Číně symbolizuje místo setkání se s božskou silou a otevření vlastního nitra. Je to místo meditace a přijímání nadpozemských sil. A vzhledem k původu textu je jistě i spojeno s dávnými šamanskými praktikami. Je to velmi silné, významné znamení a celý hexagram klade velký důraz na zaměření se na duchovní rozvoj a klidné pozorování světského dění kolem nás. Jasně ukazuje, co je podstatné a co je pomíjivé a nedůležité. Hora člověka fascinuje i svou velikostí, stabilitou a je symbolem čehosi tajemného. Nabádá nás ale i k aktivitě a k tomu, abychom ji zdolali. Jakmile se však dostaneme až na vrchol, nastane čas k meditaci a ke vzdálení se od ruchu běžného života.