51. hexagram: Čen - Bouře

31.03.2011 08:26

Opakované hřmění. Bouře. Tak se šlechetný člověk strachuje a obává, úzkostlivě se sleduje.

S bouří přichází úzkost a obava. Ústí do smíchu a chechotu. Bouře leká na sto mil. Neztrať sedmero náčiní a obětin.

To, co právě prožíváte, berte jako dobře míněné varování. Nemusíte ale mít strach. Všechny nesnáze a překážky, které Vám sužují život, už velmi brzy odezní. Symbolika otřásající se země a poháru, z kterého se nevylila ani kapka vína, ukazuje, že moudrý člověk se nedá vyvést z míry za žádných okolností. Nebezpečí sice nemůže brát na lehkou váhu, ale svou vyrovnaností ovládá sám sebe a je příkladem i ostatním. Udržování vnitřního pocitu bezpečí vám umožní překonat všechny nesnáze s lehkostí a ve velkém stylu.

Tento hexagram je tvořen zdvojením trigramu Hrom. Skrývá se v něm nesmírná energie bouře, která se projevuje hromy a blesky. Mnohé tím děsí, ale text hexagramu zdůrazňuje, že i v takové situaci je třeba jednat vyrovnaně a soustředěně. Život přináší různé druhy bouří a problémy se mohou objevit v mnoha převlecích - jako přírodní katastrofa, ztráta majetku, ponížení, strach a tak dále. Orákulum nám v tomto hexagramu naprosto jasně říká: "Udržujte svůj vnitřní pocit síly čirý a pevný; všechny věci pomíjejí a práce pokračuje dál."