50. hexagram: Ting – Kotel

31.03.2011 07:25

Nad dřevem je oheň. Kotel. Tak šlechetný člověk uspořádá své postavení, aby upevnil svůj úděl.

Veliký úspěch a naděje.

Zůstaňte otevření vůči ostatním a važte si všeho, co pro Vás z dobré vůle dělají. Přišla doba, kdy se budete chtít učit novým věcem. Zkuste jógu nebo cizí jazyk. Obřadní kotel je krásná bronzová nádoba na třech nohách. Je bohatě ozdobený a slouží k obřadům, kterých se v dávné Číně účastnila určitá společnost, aby si vyžádala přízeň nebes. Kotel tak symbolizuje zajištění dvojí přízně štěstěny, která přinášela osobní pohodu i rozkvět celé společnosti.

Hexagram Kotel tvoří trigramy Oheň nahoře a Vítr dole. Jeho celková symbolika vyjadřuje vzájemné působení těchto přírodních sil. Vítr představuje naše prosby stoupající k nebi a oheň je zde obřadním ohněm, umožňujícím provádění obětin. Je to připomínka nutnosti spojováním se s vyšší silou. Kotel má tradičně dvě funkce. Je to nádoba k vaření a podávání jídla a je to také obřadní nádoba pro nabízení obětin v chrámu předků. Výjimečné uspořádání tohoto hexagramu poskytuje dva výklady. Každá čára je rozdělena na dvě části: první poskytuje živý a konkrétní obraz, druhá nabízí radu. Měli bychom si uvědomit, že naše životy mohou být dobře uspořádány jen tehdy, když je soulad mezi fyzickými a duchovními dimenzemi.