49. hexagram: Ke - Převrat

31.03.2011 07:24

V jezeře je oheň. Převrat. Tak šlechetný člověk upravuje kalendář a objasňuje roční doby.

Přivítej s důvěrou svůj den. Mohutnost, pronikavost, zisk a vytrvalost. Lítost zmizí.

Změny, které se pomalu, ale jistě dostávají ke slovu, se chystají projevit v plné síle. Připravte se na ně, ale nic víc zatím raději neměňte. Všechno chce svůj čas. Dávné šamanské praktiky ukazují, jak člověk kdysi dokázal mnohem lépe žít v souladu s přírodou a pochopit její zákonitosti. Oblékáním kůže zvířat se dokázal vcítit do jejich duše a tím se obracel i k tvořivé síle nebes. Zaměřte se do svého nitra, protože žádná proměna nemůže přijít zvenčí.

Hexagram tvořený trigramy Jezero a Oheň je symbolem proměny a vychází z prastarých šamanských praktik. Jeho hlavním poselstvím je nalezení správné vyrovnanosti mezi vodou jezera a ohněm, protože to jsou dva protikladné živly. Pokud plane oheň příliš, voda se promění v páru. Hodně vody zas může uhasit oheň. To by si měl uvědomit i člověk, když se nachází v určité situaci, která vyžaduje správné řešení. Nejednat příliš ohnivě, ale zároveň vše neuhasit.