48. hexagram: Ťing - Studna

31.03.2011 07:23

Nad dřevem je voda. Studna. Tak ušlechtilý muž povzbuzuje lid a nabádá jej k vzájemnosti.

Mění se město, studna se nemění. Neztrácí ani nezískává. Ti, kdo odcházejí, i Ti, kdo přicházejí, čerpají z téže studny. Dosahujeme-li k vodě, ale lano nestačí, nebo se rozbil džbán, je to zlé.

Zapomeňte na chvilku na ostatní a věnujte se jen a jen sami sobě. Odpočiňte si, relaxujte s dobrou knihou nebo si zajděte na masáž. Váš život tak získá lepší řád. Jestliže se snažíte získat ze situace naprosto vše a vyčerpáte tím veškeré zdroje, pak si sami vytváříte nepříjemnosti a složité problémy. Jednejte proto uvážlivě, neustále své zdroje obnovujte a važte si jich. Pak je už jen na vás, jak jich využijete.

Dole je trigram Vítr a nahoře trigram Voda. Tématem celého hexagramu je vzájemný vztah mezi lidmi a přírodou. Studna je pro člověka zdrojem životodárné vody, z něhož může neustále čerpat. Generace přicházejí a odcházejí, všechny čerpají z téže studny a dostává se jim občerstvení ze stejného nevyčerpatelného zdroje životodárné vody. Studny jsou také významným bodem venkovského života a mocnou metaforou označující to, co je podstatné, nevyčerpatelné a neměnné v podmínkách lidského bytí. Tento hexagram nám připomíná, abychom pečovali o základní stránky svého života. Mluví však také o špatném chování člověka, který si studny neváží, nestará se o ni a ničí její vodu. Pokud však není schopen žít v souladu s přírodou, přijde o životodárný zdroj a je odsouzen k zániku.