47. hexagram: Kchun - Tíseň

31.03.2011 07:21

V jezeře není voda. Tíseň. Tak šlechetný člověk sleduje až na samou mez života svůj úmysl.

Naděje. Vytrvalost. Štěstí velkého člověka. Žádná chyba. Jeho slovům nebuduou věřit.

Únava, kterou v poslední době cítíte, se bohužel jenom stupňuje. Navíc nemáte nikoho, kdo by Vám mohl pomoci. Buďte trpěliví, všechno se v dobré obrátí. Problémy můžete snáze vyřešit, pokud se pustíte do nějaké činnosti, než když jen povedete plané řeči. Vyžaduje to však člověka s hlubokým a vyzrálým vnitřním vhledem, který je schopen osvobodit se od zaběhlých zvyklostí a překonat období stagnace. Jen tak se vymaníte z tísnícího sevření.

Hexagram sevření tvoří trigramy Jezero a Voda. Jste v sevření, oklopeni jinovým vlivem, který naprosto ovládá situaci. Je to jeden z nejvíce depresivních hexagramů v celé Knize proměn. Člověk může mít pocit, že je v pasti vlivem mnoha různých okolností. Dokonce ani úspěch a moc neposkytují žádnou ochranu před pocitem stagnace a zoufalství. Jen samotná činnost nás může osvobodit a je třeba si uvědomit, že zoufání si nad nepřízní osudu nás pouze uvrhne do stavu ještě hlubší beznaděje.