45. hexagram: Cuej - Shromáždění

31.03.2011 07:19

Jezero leží výš než země. Usebrání. Tak ušlechtilý muž ošetřuje zbraně, aby se vyvaroval nenadálého překvapení.

Naděje. Král přestavuje chrám. Je dobré potkat velkého člověka. Je dobré býti vytrvalý. Přinést velikou oběť přináší štěstí. Je dobré někam jít.

Jestliže chcete vytvořit větší skupinu lidí, zeptejte se na názor hlavně těch lidí, kterých se Vaše přání nejvíce týká. Pokud budou všichni pro, nemáte se čeho bát. Toto je celkově velmi dobrý hexagram vyjadřující symbolicky obřady obětování. Nebes je nakloněno velkým činům a nic nestojí v cestě. Musíme se však uvědomit, že je dílem mnoha lidí a nejde tu jenom o nás. Sobecké a bezohledné chování by mělo špatné důsledky.

Trigram Jezero nahoře a trigram Země dole tvoří hexagram, který symbolicky vyjadřuje nehybnou nahromaděnou vodu, kterou podporuje země. Je to jakési shromáždění, které má požehnání nebes a je tudíž příznivé. Nabádá nás k provádění obětin, kterými si získáme přízeň nebes, a také k tomu, abychom bedlivě naslouchali jejich odezvě na naše konání. Shromáždění znamená přítomnost více účastníků, a proto je nutné nebrat ohledy jen na sebe, ale pozorně si dívat kolem. Tento hexagram pojednává o nabízení, rozdávání, podílení se a o přijímání rad.