44. hexagram: Kou - Spojení

31.03.2011 07:17

Pod nebem je vítr. Spojení. Tak vládce udílí rozkazy a vyhlašuje je do všech čtyř světových stran.

Žena je silná. Takovou není radno si brát za manželku.

Možná, že se cítíte trochu osamělí. I tak si ale dávejte dobrý pozor na to, s kým se vlastně stýkáte. Někdo by Vám mohl chtít ublížit nebo Vás zrádně oklamat. Nemůže dojít k setkání myslí, nejsou-li obě strany na stejné úrovni a neshodují-li se na tom, jak má vypadat situace, v níž se mají setkat.

Tento hexagram, sestavený z trigramů Nebe a Vítr, můžeme vykládat na mnoha rovinách a současně odkrývat bohatství významů, které se navzájem ovlivňují a obohacují. Je tu historický odkaz k lidu země Čou, který si dal schůzku s osudem, když uchvátil císařský trůn z rukou Šangů. Ti prý na sebe přivolali hněv nebes svým nevhodným chováním při obětování (balili meloun do listů vrby). Tento hexagram se také částečně vztahuje k nevhodnosti nedovoleného sexuálního spojení. Celkově je to však hexagram o nevhodném chování jako takovém. Při nabízení obětin, při přijímání hostů a při všem, co děláme, je nejdůležitější, abychom jednali v souladu s přijímanými morálními zásadami.