43. hexagram: Kuej - Rozhodnost

31.03.2011 07:14

Jezero stoupá do nebe. Odhodlanost. Tak ušlechtilý člověk opatřuje privilegii ty dole a nerad prodlévá u svých ctností.

Rozhodnost. Ohlašte vše na královském dvoře, oznamte vše zcela upřímně. Je tu nebezpečí. Ohlašte vše svému městu, je nevýhodné uchylovat se ke zbraním, je výhodné dát se na cestu.

Nebezpečí, které je Vám poslední dobou v patách, neberte určitě na lehkou váhu. Obklopte se lidmi, kterým opravdu důvěřujete, buďte opatrní a nanejvýš důslední. Rozhodování o důležitých věcech je privilegiem mocných a vznešených. Mělo by to být rozhodování správné, protože jinak může napáchat četné křivdy a ublížit ostatním, i když původní záměr takový vůbec nebyl. Rozvažování, intuice a diplomacie - to jsou nástroje, které by měl člověk při rozhodování používat a všechno dopadne dobře. Pozor na zbrklé a ukvapené rozhodování.

Hexagram tvoří dole trigram Nebe a nahoře trigram Jezero. Pět jangových čar tak stoupá vzhůru, aby se setkaly s jedinou čarou jinovou. Silně převažující jangová síla dodává hexagramu obrovskou energii a jeho název Rozhodnutí je skutečně výstižný. Musíme si však uvědomit, že ten, kdo chce činit nějaké rozhodnutí, by měl vědět proč ho činí a co tím sleduje. Pokud jde o nějakou složitější situace, není dobré rozhodovat se ukvapeně, ale je třeba pořádně si celou záležitost rozmyslet a až pak rozhodnout, jak budeme postupovat dál. Rozhodování se je citlivé umění a záleží především na životních zkušenostech a na dobré intuici. Pak dokážete překonat i ty nesložitější problémy. Celkově je to příznivé znamení, které nás ale neustále nabádá k obezřetnosti.