41. hexagram: Sun - Ubývání

31.03.2011 07:10

Pod horou jezero Ubývání. Tak šlechetný člověk krotí svůj hněv a potlačuje žádosti.

Je důvěra. Je velké štěstí. A žádná chyba. Lze vytrvat. Je dobré mít kam jít. Jak a čím? Dvě bambusové misky lze použít k důvěryhodné oběti.

Jakmile začnete pomáhat ostatním, měli byste mít ze svého chování jedině radost. Jinak Vás budou pronásledovat pocity viny jako hrozivé a nepříjemné noční můry.  Rozdávání je spojeno s ovládáním žádostí a tužeb. Už samo zvládnutí takových vlastností je velkým přínosem. Radost z dávání se projeví ve všech činnostech a bude potěšením nejen pro vás, ale i pro všechny ostatní, bez jejichž pomoci se těžko obejdete.

Tento hexagram, sestávající z trigramů Hora a jezero, říká, že vhodným rozdáváním zase může člověk mnoho získat. Musel sice dát obětinu, aby dostal od orákula radu. Nebylo to však zbytečné, protože tím získal něco, co se dá těžko porovnat s jakoukoliv věcí. Každé rozdávání je také dobrým procvičováním vlastního ega, protože člověk zjišťuje, co vše může postrádat a co vlastně touží získat. Zde opět není řeč pouze o materiálních záležitostech, ale jde tu především o určité životní hodnoty. Naučit se rozdávat je velmi důležité a člověku to přinese do života světlo.