4. hexagram: Meng - Zrání

30.03.2011 09:52

Pod horou tryská pramen. Zrání. Tak šlechetný člověk povlově pěstuje svou mravní sílu Te, aby jeho konání neslo posléze ovoce.

Pronikavost. My jsme si nežádali dětské nezralosti, to ona si nás našla. Při prvním tázání ji poučím, ale když třikrát nás vyzve opětovně, přestanu poučovat. Neboť k úspěchu je třeba trpělivosti.

Nebojte se požádat o radu člověka, který to s Vámi myslí skutečně dobře. Jinak na Vás bude čekat komplikovaná cesta plná nepříjemností a zbytečných potíží. Zrání vyjadřuje to, že nemáte ještě dostatek zkušeností, a proto nevidíte situace takové, jaké skutečně jsou. Nezkušenost může přinést jen zbytečné problémy. Je proto velmi důležité vyžádat si radu od zkušenějších. Mějte však na paměti, že neustálé vyptávání nevede k ničemu a nakonec byste byli stejně odmítnuti. Vyslechněte dobře míněnou radu jednou a pak už je na vás, abyste o ní do hloubky přemýšlel a tím sami vyzrávali.

Tento hexagram, tvořený trigramy Hrom a Voda, je vyjádřen čínským znakem, který značí nejen zrání, dozrávání, vyspívání, ale má i další významy. Mluví se v něm také o dětské naivitě, nevědomosti a nevinnosti. Znak znamená navíc také dům s výhonky, které ho obrůstají. Celkově hexagram vyjadřuje stav vzdělávání, ale ještě nepojednává o dosažení vzdělanosti. Radí nám, abychom vyhledali radu někoho moudrého, abychom byli trpěliví a věřili ve vlastní poznání. Není dobré jednat ukvapeně a zbrkle. Nezbývá než jít dál, být vytrvalí, přijímat rady, které nám nabízí orákulum, a zamýšlet se nad nimi.