38. hexagram: Kchuej - Vzdálení

31.03.2011 07:07

Nahoře oheň a dole jezero. Vzdálení. Tak šlechetný člověk je stejný a přece výjimečný.

Vzdálení. V malých věcech štěstí.

Tentokrát budete muset zvládnout víc než pouhé základy slušného chování. Raději využijte všech diplomatických schopností, které v sobě máte. Vyplatí se Vám to. Udržujte si za každé situace dostatečný odstup a vše vám bude připadat jasnější. Není dobré hned propadat beznaději a zoufat si. Nejprve se zklidněte, vše dobře promyslete a podívejte se na to z dálky. Teprve pak jednejte a uvidíte, že vše dopadne dobře.

V tomto hexagramu se setkává horní trigram Oheň s dolním trigramem Jezero. Je to nejistá situace, hodně proměnlivá a zmatená. Člověk si není jistý tím, co vidí, protože v záblescích ohně se mnohé věci kolem jezera zdají být něčím zcela jiným. Nic není takové, jaké se to zdá být. Je třeba získat určitý odstup, abychom si dokázali udělat jasnější obrázek a zhodnotit situaci takovou, jaká skutečně je. Ačkoliv si sami občas připadáme jako opuštění zoufalci bez přátel a bez naděje, tento hexagram nám říká, že tomu tak není. To, co nám připadá jako hrozba, může být ve skutečnosti dobré znamení. Věci, které nám připadají děsivé a nebezpečné, se tak nakonec mohou změnit v dobrou zábavu a pohodu. Vždycky totiž záleží především na osobním přístupu, který převládá a utváří náš osud. Ale to zjistíme jen s určitým odstupem, který nám nabízí celkový pohled a my se neztratíme v maličkostech.