37. hexagram: Ťia-žen - Rodina

31.03.2011 07:05

Vítr vychází z ohně. Rodina. Tak šlechetný člověk je věcný ve slovech a vytrvalý v jednání.

Rodina. Je dobré, je-li žena vytrvalá.

Každý člen rodiny by měl zastávat takové místo, které mu právem náleží. Proto se nesnažte brát práva svému partnerovi a plňte si povinnosti, které patří Vám. Cesta ženy k úspěchu je jasně vytýčena. Na ní záleží, jak bude celá rodina vypadat, zda bude mít řád a jaká bude její budoucnost.

Jednota rodiny je vyjádřena danými zaběhlými vztahy. Muž je strážce a žena živitelka, ale v těchto rolích není žádná nadřazenost. Záleží jen na tom, aby každý jedinec plnil svou funkci a rodina tak mohla vzkvétat jako harmonický celek. Je třeba vyhnout se lehkomyslnosti a udržovat disciplínu. Tento hexagram spojuje trigram Vítr s trigramem Oheň. Celkově pojednává především o postavení ženy v rodině, která zde ale nemusí být pouze podřízená. Žena v té době totiž hrála významnou roli také při šamanských obřadech, z nichž orákulum vychází. Proto se už v úvodu hexagramu mluví o tom, že věštba ženy přinese rodině štěstí.