36. hexagram: Ming-i - Soumrak

30.03.2011 14:48

Zář sestoupila do země. Soumrak. Tak ušlechtilý člověk žije v zástupech a využívaje soumraku, září.

Soumrak. V nesnázích je dobré být vytrvalý.

Nebojte se společenských změn, které právě nastaly. Tím, že se nové situaci přizpůsobíte, můžete tentokrát jedině získat. Vyhledejte známé, kterým věříte. Tento hexagram hovoří o vytrvalém překonávání nesnází. Vyjadřuje stále se opakující cyklus života, kdy slunce vychází a zapadá, kdy něco začíná a končí. Mějme na paměti, že je doba činnosti a doba odpočinku.

Znaky tohoto hexagramu jsou velmi zvláštní. Nejprve je to jasná zář, označující slunce a měsíc. Druhý znak znamená člověk s lukem. To označuje barbary, kteří dobyli zemi Božského císaře. Dál je tu také obraz zářícího bažanta. Hexagram se skládá z trigramů Oheň pod Zemí. Je to vlastně obrácení předchozího hexagramu, protože tady síly ubývá, světlo slábne a blíží se temnota. Symbolicky se tu také hovoří o bažantu, jehož peří září v posledních záblescích zapadajícího slunce. Celý hexagram se vyznačuje ukončením, slábnutím a zánikem.