35. hexagram: Ťin - Pokrok

31.03.2011 07:03

Zář vystupuje nad zemi. Pokrok. Tak ušlechtilý člověk projeví svou jasnou ctnost.

Nejmocnější z vévodů dostává darem množství koní a přijímán je třikrát za den.

Překážky, které by Vás mohly zarážet v dalším postupu, zmizely jako mávnutím kouzelného proutku. Přišla vhodná doba k dokončení všech Vašich vysněných cílů. Je to příznivý hexagram, který v sobě však obsahuje nejen rozvoj, ale i zánik, věčnou proměnu jinu a jangu. Takový je život a my ho musíme přijímat se všemi světlými i stinnými stránkami. Prozatím se radujte z úspěchů, ale současně sbírejte síly pro dobu, kdy je budete potřebovat.

Tento hexagram tvoří nahoře trigram Oheň a dole trigram Země, což symbolicky vyjadřuje východ slunce nad zemí. Je to vzestup a rozmach, ale zároveň je v tomto hexagramu obsaženo i to, že slunce večer zapadá a stejně tak mizí přízeň štěstěny. Je to velmi silný námět k zamyšlení, který je obrazně vyjádřen domácími zvířaty, vysoce postavenými lidmi, ale i prostými vojáky a rolníky. Život má mnoho stránek a jeho cesty jsou velmi proměnlivé. Vždy je tu však nějaký rozvoj, který nás posouvá vpřed, a je dobré s radostí přijímat to, co je příjemné, a poučit se z nesnází. Rozvoj je také výrazně spjat s mocí, která nesmí být zneužívána, ale musí napomáhat rozkvětu a prosperitě celé země. Pokud vládce jedná dobře, jsou spokojeni všichni. To platí nejen o společnosti, ale také o osobním životě. Čiňte správná rozhodnutí a sklidíte za to pochvalu a odměnu.