33. hexagram: Tun - Ústup

30.03.2011 14:45

Pod nebem je hora. Ustoupení. Tak ušlechtilý muž se vzdaluje malým, bez hněvu, ale přísně.

Ústup znamená úspěch. Malý člověk získává vytrvalostí.

Problémy, které Vás poslední dobu provázejí, bohužel asi jen tak nezmizí. V takové situaci asi skutečně uděláte nejlépe, když se načas stáhnete do klidného ústraní. V životě je nutné všechno rozvážně hodnotit a něco přijmout a něco odmítnout. Záleží to na stupni vyspělosti jedince a na jeho schopnosti činit správná rozhodnutí. Pokud začneme jednat, je dobré postupovat rozvážně, nezneužívat své postavení a nepřijímat věci, o kterých nejsme vnitřně přesvědčeni.

Trigramy v tomto hexagramu jsou Nebe nahoře a Hora dole. Symbolizují člověka, který se otáčí zády k tomu, na co by měl reagovat. Jako by se na horském vrcholu obracel k nebi a odvracel od hory. Zároveň hexagram mluví o někom, kdo provádí obřad, přináší obětiny, ale namísto aby je nabídl, ukrývá je. Nedočká se tak přízně nebes a nemůže příliš mnoho očekávat. Na druhé straně ten, kdo hledá skutečné pochopení, vystupuje na horu proto, aby se spojil s nebem. To symbolizuje vzdálení se do davu, což znamená rozjímání, meditaci a náklonnost nebes.