3. hexagram: Čun - Rození

30.03.2011 09:51

Dešťová mračna a bouře po sobě jdou. Rození. Tak šlechetný člověk zakládá osnovu vztahů.

Mohutnost a pronikavost, zisk a vytrvalost. Netřeba podstupovat čin, užijte pomocníků.

Možná, že právě teď nerozumíte svým pocitům. Nejlepší bude, když dáte věcem volný průchod. Pak se lépe vyznáte nejen v současné situaci, ale i v sobě. Nyní není vhodná doba pro další jednání. Buďte trpěliví, počkejte na správný okamžik a mezitím si zajistěte podporu.

Tento hexagram je tvořen hromem a vodou, mužem a ženou. Jsou to dva póly, které mohou žít v harmonii, ale zároveň může dojít ke konfliktu. Je to jako rození plné nadějných příležitostí, ale i nečekaných zvratů. Proto je třeba mít dobré zázemí, naslouchat moudrým radám a nechat se vést. Je třeba pečlivě se na vše připravit, vystihnout vhodnou chvíli k jednání a umět rozlišit realitu od iluze. V žádném případě nejednejte zbrkle a neuvážlivě. Vybírání partnera a uzavírání sňatku je zde určitou metaforou ke zdůraznění hlavních bodů hexagramu. Hledejte si dobrého rádce a pomocníka. Měli byste zároveň vědět, jak učinit dojem, a nebylo by dobré věci uspěchat.