29. hexagram: Kchan - Propadání

30.03.2011 11:36

Řeka teče proudem, dál a dál. Zdvojený trigram. Propadání. Tak šlechetný člověk působí mravní silou a pěstuje výchovnou službu.

Přes opakované propadání se přeneseš. Jen v srdci je naděje, že se dílo naplní vrchovatě.

Hrozí Vám nepříjemnosti, drobné nehody a dlouhodobé konflikty. Neztrácejte ale odvahu, protože všechny potíže tak jako tak jednou odezní. Hodně odpočívejte. Vydáváte se na cestu, protože chcete něco najít. Vaše mise bude úspěšná jen tehdy, když v ni věříte. Je třeba být jako dvě jangové čáry v hexagramu - i když jste uvězněni v hlubinách vod, můžete přežít tím, že splynete s proudem a obeplujete tak překážky na cestě.

Tento hexagram tvoří zdvojení trigramu Voda. V dávné Číně bývalo opakování znaku prostředkem k zdůraznění jeho významu. Voda se tak stává zdvojenou vodní hlubinou a ukazuje svou obrovskou sílu. Tento hexagram není radno brát na lehkou váhu, protože by vás mohl smést do hlubin, v nichž člověk nemůže přežít. Výmluvně líčí nejtemnější okamžiky našich životů, když zkoumá hloubku pochybností a zoufalství. Jsou v něm použity názorné obrazy k zachycení pocitů člověka v pasti, zapomenutého, odmítaného a neschopného jednání. Pouze víra poutá srdce k životu a poskytuje nám sílu, abychom vytrvali až do chvíle, kdy se odmítání změní v přijímání, utrpení v uspokojení a temnota ve světlo.