27. hexagram: I - Čelisti

30.03.2011 11:34

Pod horou je bouře. Čelisti. Tak šlechetný člověk dává pozor na svá slova a řeč, je střídmý v jídle a pití.

Přijímání potravy. Je třeba vytrvalosti. Pak je to štěstí. Věnovat pozornost přijímání potravy a tomu, co si lidé vlastně žádají a čím se sytí.

Dávejte si dobrý pozor nejen na to, co jíte, ale také na to, co říkáte. Nejlepší bude, pokud najdete mezi jídlem a svými slovy přirozenou harmonii a řád. Pohled na to, jak jsou druzí dobře zajištěni, vyvolává touhu po vylepšení vlastní situace. Je to zdravý popud, ale jen do té doby, dokud jde skutečně jen o přiměřené zajištění životních potřeb. A ty neznamenají jen hmotnou potravu, ale je to i výživa v dalších rovinách života.

Tento hexagram se skládá z dolního trigramu Hrom a horního trigramu Hora, což vytváří obraz připomínající ústa se zuby. Je to symbol čelistí, které zpracovávají potravu a z toho také pochází název hexagramu. Vyživování sebe samých je naší základní zodpovědností. Nejde tu jenom o potravu, kterou jíme, ale i o naše myšlenky a o to, jak se staráme o všechny oblasti našeho života. Přikládání příliš velké důležitosti tomu, co mají druzí, vede k sebelítosti a nespokojenosti. Závist se objevuje jako rozzuřený tygr, který je připraven ničit a zabíjet. Závist a lačnost končí neštěstím, ale zdravá touha, jež se stará jen o vlastní výživu, si zaslouží laskavé pohlazení po tváři.