26. hexagram: Ta-čchu - Podrobení velkého

30.03.2011 11:33

Nebe v horách. Podrobení velkého. Tak ušlechtilý člověk se učí dřívějším slovům a minulým činům a tak ovládne svou ctnost.

Je dobré být vytrvalý. Jíst nejen domácí stravu přináší štěstí. Je dobré překročit velikou řeku.

Postavení ve kterém se právě nacházíte je silné a stabilní. Všechny úkoly zvládáte na jedničku. Navíc se nebojíte pouštět do dalších projektů. Teď je vhodná chvíle k akci. Vaše úsilí se setká s pozitivní odezvou. Směle se můžete vydat i mimo oblast, kterou důvěrně znáte a cítíte se v ní bezpečně. Není nutné setrvávat doma, ale je možné hledat nové zdroje a prožít nová dobrodružství. Štěstí je na vaší straně.

Obrazy spojené s hospodářstvím vyvolávají představu rozvoje. Je to situace, která nás vede k rozhodné akci a k tomu, abychom se někam vydali a něco podnikli. Celkové vyznění tohoto hexagramu, tvořeného trigramy Nebe a Hora, je pozitivní a říká, že pečlivá příprava nás ochrání před nebezpečím a umožní nám, abychom rozšířili jak své vlastnictví, tak své obzory. Je zcela logické, že se orákulum zabývá otázkami přesunu stád a s nimi i určitých společenských skupin, protože v starobylé Číně byla migrace velmi častá. Přispívali k tomu také četné vojenské útoky, které lidi vyháněly z jejich sídel. Idea putování se tak vine celým hexagramem a nabádá k hledání nových míst, kde by bylo možno se usadit.