24. Othala

29.03.2011 12:13

Othala, Odhal (zděděný majetek, rodná země)

 "Domov je milován každým,
když se mohou těšit ze svých práv a práce
a prospívat v míru."

 • Léto, sobota
 • Země
 • Dědičné choroby, defekty
 • Bůh: Ódin/Thor
 • Barva: žlutá
 • Nemovitosti
 • Pozemky
 • Dědictví
 • Vlastnosti
 • Předpoklady
 • Hodnoty
 • Domov
 • Koupě domu
 • Rodina
 • Příbuznost
 • Pohoda
 • Dostatek
 • Vlastnictví
 • Jasnozřivost
 • "Zlatá síň" - konec našeho hledání, nalezení svého pravého já
 • Bezpečí
 • Soudržnost, souznění
 • Pravý okamžik pro vyjasnění rodinných záležitostí
 • Vědění

Nedá se otočit, v negativním aspektu značí noc,
ztrátu orientace, temný stín osobnosti

 • Úzkoprsost ve vztahu
 • Nenávist
 • Rasová nesnášenlivost
 • Fanatismus
 • Lpění na starých hodnotách (žádné pokroky)
 • Vzpírání se přirozenému koloběhu
 • Problémy s dědictvím
 • Ztráta domova
 • Vyhnání
 • Odcizení se

Amulet

 • Ochrana financí, majetku
 • Umístit doma, do auta…