24. hexagram: Fu - Návraty

30.03.2011 11:29

Bouře vprostřed země. Návraty. Tak staří králové o zmním slunovratu zavírali soutěsky. Kupci a poutníci neprošli a ani vládce nenaštěvoval své kraje.

Není neštěstím vycházet a zacházet. Nedojde k úhoně, přicházejí-li přátelé. Návraty mají svůj řád. Sedmý den je časem návratu. Je dobré vědět kam půjdeme.

Zřejmě za sebou máte nelehké chvilky. Současná situace Vám ale nabízí hned několik možností, jak postupovat dál. Prozatím jednejte velmi opatrně a pomalu.

Tento hexagram, tvořený trigramy Hrom a Země, je vyjádřením zlomového bodu, v němž dochází ke střetu protikladů, ač by se mohlo zdát, že hrom a země se navzájem propojují. Hlavní symbolikou hexagramu je cyklus odcházení, přicházení, návratu a pokračování. Z hlediska duchovního je to návrat k sobě samému, k základním hodnotám. Pro jednání ve společnosti je důležité, aby člověk uměl rozpoznat správnou chvíli návratu, který vlastně znamená změnu. Důležité je i vhodné načasování. Je tu jisté nebezpečí, že by mohl propásnout vhodný okamžik, aniž by ho vůbec využil. Ztracená příležitost by mohla mít za následek dlouhotrvající problémy.