22. Ingwaz

29.03.2011 12:10

Ingwaz, Ing (Bůh Ing)

 "Ing byl nejdřív spatřen mezi východními Dány,
odplouval přes vlny se svým vozem vzadu,
tak ho válečníci pojmenovali."

 • Máj, čtvrtek
 • Země/voda
 • Penis, neplodnost, psychosomatické problémy
 • Bůh: Ing/Freyr
 • Barva: žlutá
 • Plodnost
 • Sexualita
 • Smyslnost
 • Elixír života
 • Mužská energie
 • Hrdina
 • Kvašení
 • Růst
 • Trpělivost
 • Klid
 • Dozrávání
 • Potřeba samoty
 • Doba plánování, čas uplatnit naše nápady
 • Otěhotnění
 • Cesta po vodě, za moře
 • Cesta do hlubin duše
 • Spirála DNA
 • Význam runy závisí hodně na obklopujících runách
 • Naplnění

Nelze otočit, může být jen ve špatné pozici:

 • Izolace a následná ztráta kontaktu s realitou
 • Netrpělivost
 • Přehnaná aktivita
 • Neplodnost
 • Mrhání sexuální energií

Amulet

 • Podporuje plodnost (u mužů)
 • Přitahuje pozitivní kreativní energie a pomáhá dotáhnout věci do konce