22. hexagram: Pi - Půvab

30.03.2011 11:27

Pod horou je oheň. To je Půvab. Tak šlechetný člověk osvíceně spravuje prostý lid, aniž se odváží soudit.

Půvab nese úspěch. Je dosti dobré podniknout něco v malém.

Právě teď procházíte klidným a nanejvýš harmonickým životním obdobím. I tak ale dál pracujte na malých cílech. Na ty velké totiž ještě nenastal ten správný čas. Jednejte přirozeně a přizpůsobivě podle toho, jak to situace vyžaduje. Nadšení do nových aktivit je brzděno jistou rezervovaností. Není to nijak překvapující, neboť celý hexagram se vztahuje ke svatbě, k níž I-ťing většinou přistupuje s obezřetností.

Hexagram spojující trigram Hora s trigramem Oheň symbolicky říká, že i když oheň může spálit trávu a stromy, podstaty hory se nijak nedotkne. A oheň v centru země svou silou vytváří nové hory a podporuje růst vegetace. Oba trigramy jsou tak na sobě navzájem závislé a jeden zdobí druhý.V textu hexagramu je "zdobení" spojeno s přírodou a je kladen důraz na to, aby zdobení bylo přirozené a nepodléhalo tomu, co právě doba velí. Tento hexagram je zároveň netypický tím, že postupně předkládá obrazy vztahující se ke svatbě. Celková linie, procházející všemi čarami, se týká zdobení. Svatba je slavnostní příležitost a chvíle, kdy je přípustná i jistá rozmařilost, ale lakota je ostudou. Tento hexagram končí vážnou a nadějnou poznámkou o novém začátku.