20. hexagram: Kuan - Pozorování

30.03.2011 11:25

Vítr vane nad zemí. To je Pozorování. Tak staří králové navštěvovali kraje, pozorovali lid, předkládali naučení.

Omývání bylo provedeno, nikoli ještě obětování. Je poctěn důvěrou.

Jestliže se chcete vždy umět ve všem správně vyznat, měi byste čas od času dokázat zklidnit svoji mysl. Doba je vhodná pro relaxační cvičení, jógu nebo meditaci. Ze všeho nejdůležitější je nalézt svou vnitřní podstatu a tímto poznáním se osvobodíme a dokážeme dokončit vše, co jsme si předsevzali. Pak už je otázka vyrovnání se s okolním světem jen uměním pozorovat všechny jevy a naučit se je rozlišovat.

Země podporuje vítr, což je dobrá kombinace. Tento hexagram ukazuje různé způsoby, jak můžeme vidět různé věci. Pozorujeme je očima dítěte, dívky, muže. Vnější svět nám nabízí celou škálu vizuálních zážitků, ale pohled do vlastního nitra je vůbec to nejdůležitější, protože umožňuje spatřit vlastní síly a slabosti, úspěchy a nezdary. Musíme usilovat o to, abychom poznali sami sebe a nalezli svou přirozenou vnitřní podstatu. A podle toho pak také musíme přistupovat k ostatním lidem, protože lidskost je mostem spojujícím jedince tohoto světa. Tyto dva trigramy ukazují způsob, jakým moudrý člověk působí na svět. Je jako vítr, který umí vát správným směrem, ale přitom ví, že nesmí foukat příliš silně, aby nezpůsobil zbytečné škody. Je to otázka talentu k nalezení střední cesty.