2.URUZ

29.03.2011 10:43

Uruz, Ur (zubr, vůl)

"Divoký vůl je prudký,
s rohy nad sebou,
nebojácný bojovník,
který kráčí pustinou,
všemohoucí."

 • Srpen, středa
 • Země
 • Svalovina, fyzická síla
 • Bůh: Vanir, Urd
 • Barva: tmavě zelená
 • Síla
 • Úspěch
 • Vytrvalost
 • Útok
 • Štestí
 • Uzemnění
 • Zapuštění kořenů
 • Zdraví
 • Prasíla
 • Původ
 • Odvaha
 • Vhodný okamžik léčby
 • Výzva
 • Zkouška
 • Boj
 • Zasvěcení
 • Boj s osudem

Temná (obrácená) runa

 • Tvrdohlavost
 • Neoblomnost
 • Lpění
 • Nedostatek motivace
 • Stagnace
 • Strach z opuštění
 • Hrubost
 • Násilí
 • Bolestná výhra

Amulet

 • Dobré fyzické a duševní zdraví
 • Přitahuje vhodné příležitosti
 • Pomáhá přizpůsobení se nenadálým změnám