2. hexagram: Kchun - Přijetí

30.03.2011 09:50

V ustálenosti země je přijetí. Tak šlechetný člověk svou hlubokou mravní silou podpírá a nese věci toho světa.

Mohutnost, pronikavost, kobylí vytrvalosti, zisk. Má-li šlechetný člověk cestu a cíl, nejspíš zabloudí, kráčí-li vpředu, nejspíš dosáhne cíle, jde-li pozadu. Je pro něj dobré, získává-li si přátele na západě a na jihu, je pro něj dobré, oželí-li přátele na východě a na severu. Mírnost spolu s vytrvalostí přinesou štěstí.

Tentokrát pro jistotu nedělejte nic, na co prozatím nemáte nárok. Snažte se najít kompromis mezi tím, co chcete, a tím, co Vám současná situace může nabídnout. Lidé přijímají jinovou energii a ta je dále formuje, takže jsou schopni se přizpůsobovat novým situacím. Mudrci říkají, že je třeba jednat skromně, přizpůsobivě, ale pro člověka žijícího ve vnějším světě to není snadné. Proto je třeba navrátit se ke své původní podstatě, chovat se přirozeně a naslouchat moudrým radám. Jen tak dokážete dosáhnout své vlastní pevné přizpůsobivosti.

V tomto hexagramu, tvořeném zdvojením trigramu Země, vyjadřuje čirý jin vše vyživující, odpouštějící a přijímající. Z jinu pochází síla země, která stoupá do nebe, zatímco nebe může jen sestoupit k zemi. Země je sice proměnlivě přizpůsobivá, ale výsledkem toho je vše, co vzniká. Vítězí svou citlivostí a symbolicky je vyjádřena obrazem zdravé klisny. Celkově je čirý jin znamením míru a klidu. Jin je zdrženlivý a složitý a stojí zde v protikladu k čirosti a jasnosti jangu.