19. hexagram: Lin - Sblížení

30.03.2011 11:23

Země nad jezerem. Sblížení. Tak šlechetný člověk učí myšlení bez konce, přijímá a chrání lid bez hranic.

Mohutnost, všepronikavost, zisk, pevnost. Až přijde osmý měsíc, přijde zlo.

Všechno, na co sáhnete, se doslova promění v zlato. Vaše hvězda ve společnosti stoupá výš a výš. I tak ale dál pilně pracujte na všem, co jste si naplánovali. Podmínky jsou teď příznivé. Váš vliv však nebude trvat věčně. Vydejte se vpřed a na cestě potkáte nové přátele, na které se budete moci spolehnout. Vaše spojenectví projde zkouškami a vyjde z nich vítězně, pokud si všichni stanovíte dosažitelné cíle.

Tento hexagram, tvořený trigramy Jezero a Země, vyjadřuje zavlažování země vodou z jezera. Právě vláha je symbolickým vyjádřením dalšího pokračování života a hlavním motivem hexagramu. Znak, který má v názvu, označuje "příchod, přibližování se, spojování, přátelství". I-ťing nás tím upozorňuje na důležitost umění vycházet s lidmi. Jeho rada je zaměřena také na vůdce lidu, především na krále. Přesvědčování prostřednictvím čestnosti a upřímnosti je mnohem příznivější než používání síly, které lidi odrazuje.