18. hexagram: Ku - Zkaženost

30.03.2011 11:22

Pod horou vane vítr. To je Zkaženost. Tak šlechetný člověk burcuje lid a pěstuje ctnost.

Veliká naděje. Je dobré přejít velkou řeku. Tři dny před započetím, tři dny po započetí.

Od situace, která právě teď končí, už bohužel nemůžete očekávat nic nového. Teď se snažte zamyslet nad tím, proč se Vám nepodařilo uspět. Je příznivá doba k vyrovnání se s nově vzniklou situací. Můžeme se pustit do nové akce, ale rozhodující je správné načasování a stanovení si vhodného cíle již na samém začátku. Tato situace však může nastat až po překonání ztrát a rozkladu.

Tento hexagramu tvoří trigramy Vítr a Hora. Je to nepříznivý hexagram, protože vítr narušuje strukturu hory a proniká vším. Dále také zobrazuje věčný boj mezi otcem a synem, tradicí a inovací, mezi starým a novým řádem. Je to okamžik vyrovnání se s tím, že něco starého odchází a něco nového nastupuje. Právě vyrovnání se s touto situací je nezbytným předpokladem k vyřešení vzniklého napětí a slouží jako prostředník, v němž je konflikt odstraněn. Je třeba, aby se otec vyrovnal s tím, že syn dospěl a přebírá jeho povinnosti. I-ťing nám radí, abychom konflikty řešili dohodou. Ta však musí být přínosem pro obě strany a nesmí nikoho ponížit, ani vyvyšovat. To platí nejen v rodině, ale ve všech společenských vztazích.